Learning Lab 20

Sustainable Development Goals bij MBO College Airport

Hoe we onze samenleving duurzaam gaan inrichten is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dat geldt ook zeker voor de luchtvaart en MBO College Airport. Daarom zetten we ons in om de Sustainable Development Goals in het hele college terug te laten komen. Onze ambitie is om onze studenten op te leiden tot burgers en professionals die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst in het geloof dat we samen echt dingen kunnen veranderen.

Scroll verder

Centrale vraag

Hoe kunnen MBO College Airport en haar studenten, docenten en bedrijfspartners concreet aan de slag gaan met de Sustainable Devleopment Goals in hun leven en beroep?

Deelnemers

Dit Learning Lab is er voor alle opleidingen van MBO College Airport en voor alle partners van het college

01 Studenten

 • Alle studenten van MBO College Airport

02 Docenten

 • Alle docenten van MBO College Airport

03 Partners

 • ROC van Amsterdam - Flevoland
 • Royal Schiphol Group

 

De uitdaging

Studenten zeggen: “Duurzaamheid is wel belangrijk, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet of wat het inhoudt.” Hetzelfde geldt eigenlijk voor docenten.

De meeste slagkracht om positieve impact te maken voor het ROC van Amsterdam is door goed onderwijs over duurzaamheid. Stel je voor dat alle 4000 getalenteerde jonge mensen die studeren bij het MBO College Airport allemaal als (klimaat)rechtvaardige changemakers de deur uitlopen.

Maar studenten geven ook terug: ‘practise what you preach’. School moet natuurlijk ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarom willen we op MBO College Airport duurzaamheid integraal in onze organisatie, onze gebouwen en ons beleid verankeren. Hiervoor gebruiken wij de Sustainable Development Goals: 17 doelen voor een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Onze ambitie is om onze studenten op te leiden tot burgers en professionals die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst in het geloof dat we samen echt dingen kunnen veranderen. Onze organisatie is tegelijkertijd rolmodel voor onze studenten en onze omgeving. Daarom reduceren wij onze footprint.

Vera Molenaar is als projectleider Duurzaamheid trekker van deze missie op MBO College Airport. Vera: “Het is belangrijk dat onze studenten geïnformeerd zijn over wat er speelt in hun branche, zodat wij ze opleiden tot bewuste professionals. Zo kunnen zij meewerken aan oplossingen voor de toekomst. Samen wil ik het containerbegrip ‘duurzaamheid’ concreet maken in de klas en de urgentie overbrengen. Daarbij wil ik inspiratie bieden en een aanjager zijn om van duurzaamheid een rode (of groene) draad te maken in ons onderwijs en onze omgeving.”

Updates

 • 22 mei 2024

  Werkbijeenkomst ondersteuningsstructuur duurzaamheid in het mbo

  We denken mee met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:

  • Waar liggen kansen in het structureler en meer integraal borgen van duurzaamheid in het onderwijssysteem, op het niveau van een opleiding/school/instelling? En wat zijn knelpunten/beperkingen waar we nu tegenaan lopen?
  • Welke activiteiten/maatregelen (gefinancierd door een subsidieregeling) kunnen hieraan bijdragen?
  • Hoe waarderen we de verschillende activiteiten aan de hand van verschillende criteria (effectiviteit, werkbaarheid, betaalbaarheid, onzekerheid en schaalbaarheid)

   

 • 13 mei 2024

  Projectweek elektrisch vliegen

  Studenten Vliegtuigtechniek vliegen elektrisch naar een luchtvaartcollege in België. Dit blijkt nu nog een hoop geprutst en gepruttel. De infrastructuur is er nog niet, de vluchten zijn nog kort… We zijn benieuwd hoe we hier over 10 jaar op terugkijken. Een week lang leren ze, samen met Belgische collega studenten over elektrificatie in de luchtvaart. Samen leren over duurzaamheid, elkaars cultuur en grappige taalverschillen.

 • 22 april 2024

  Startsessie Duurzaam Fieldlab in hangaar Lelystad

  Met alle opleidingen van MBO College Airport maken we plannen om een hangaar op Lelystad Airport om te toveren tot een fieldlab waar alle studenten de toekomst van hun beroep kunnen ervaren. Het was een positieve, inhoudelijk sterke sessie met vertegenwoordiging van alle teams. Nu gaan we verder met het uitwerken van de plannen!

 • 15 april 2024

  Sail for the Future 2024

  Ook dit jaar doet MBO College Airport weer mee met Sail for the future.

  40 studenten, 5 onderwijsinstellingen en 3 opdrachtgevers gaan met elkaar aan boord. De Gemeente Amsterdam, idVerde en het ROC van Amsterdam-Flevoland zitten met klimaatvraagstukken. 40 studenten van het MBO en HBO gaan daarmee aan de slag. In 6 groepjes werken zij, onder begeleiding van facilitatoren en a.d.h.v. van ‘design thinking’, aan oplossingen. Met behulp van échte (duurzaamheids-)vraagstukken uit het bedrijfsleven krijgen studenten de kans hun opleiding praktijkgericht in te zetten.

 • 01 april 2024

  Deelname Wandel tijdens je Werkdag

  Wandelnet organiseert in april jaarlijks de campagne ‘Wandel Tijdens je Werkdag’. Wij doen mee!

  In de maand april gaan we iedere week, op één van de dagen van de week, op een vast tijdstip, met collega’s die dat leuk vinden een wandeling maken. Tijdens deze wandeling hebben we steeds een gids mee! De gids neemt ons mee op de route én zorgt voor inspiratie onderweg door meer te vertellen over een thema gelinkt aan de ‘Sustainable Development Goals’.

 • 08 januari 2024

  Grondstoffen Challenge met studenten Facilitair

  7 klassen van de opleiding Facilitair doen mee aan de ‘Grondstoffen Challenge’! Een échte challenge vanuit het bedrijfsleven en het college. En er wordt ook echt iets met de oplossingen van de studenten gedaan. Het afval scheiden gaat niet goed genoeg op MBO College Airport. Daarom roept onze afvalverwerker GP Groot ism Esther Vieveen (facilitair) en Vera Molenaar (duurzaamheid) de studenten op mee te denken. Het werken in ‘gebouw beheer’ zal de komende jaren blijven veranderen ten behoeve van duurzaamheid. Dit is iets waar deze studenten na het behalen van hun diploma ook verantwoordelijk voor zijn. Daarbij kennen de studenten de doelgroep die hier op school rondloopt het best. Dus wie weet er nou beter wat werkt om hen te motiveren het afval beter te scheiden? Na een korte introductie vanuit de opdrachtgever gaan de studenten aan de slag!

 • 08 december 2023

  Deelname SustainaBUL

  Met de SustainaBul versterken we verdere verduurzaming in het onderwijs. Dat doen we door het onderwijs op een positieve manier te stimuleren en te inspireren middels samenwerking, kennisdeling, collegiale consultatie en een benchmark. Op deze manier leveren we een positieve en inspirerende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering en vernieuwing van het onderwijs, en de gezamenlijke ontwikkeling richting een duurzame samenleving en arbeidsmarkt.De methodiek en vragenlijst is gebaseerd op de Whole School Approach, een integrale benadering van duurzaamheid binnen mbo-instellingen.een externe partij die de school binnenkomt, maar MBO-instellingen die van elkaar leren, good practices delen en zich samen verder ontwikkelen tot duurzame scholen. De methodiek en vragenlijst is daarom ook in nauw overleg met vertegenwoordigers van het MBO en het netwerk Duurzaam MBO (DMBO) tot stand gekomen.

 • 16 oktober 2023

  Projectweek duurzame voortstuwing vliegtuigtechniek, Rotterdam

  Duurzamer vliegen, hoe kan je daaraan bijdragen als student Vliegtuigtechniek? ✈️🌿

  Docenten van de opleiding Vliegtuigtechniek van MBO College Airport Hoofddorp ontwikkelen op dit moment een keuzedeel ‘Duurzamer Vliegen’. Hierin geven zij les over innovatieve manieren van voortstuwing, bijvoorbeeld door middel van elektriciteit en waterstof. In het keuzedeel wordt veel samengewerkt met het werkveld. Zo leren studenten over de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen in de praktijk.

  Een groep studenten Vliegtuigtechniek kreeg alvast een voorproefje. Ze gingen op projectweek naar Rotterdam om hun horizon te verbreden:
  🌍 Oud KLM Vice President Sustainability Karel Bockstael nam de studenten mee in ontwikkelingen van duurzaamheid in de luchtvaart en moedigde de studenten aan tot kritisch denken.
  💡 Bij NLR – Netherlands Aerospace Centre leerden ze over de nieuwste onderzoeken en wat je daar als techneut in kan betekenen.
  ✈️ Conscious Aerospace liet zien hoe ze het eerste ‘reguliere’ vliegtuig ombouwen naar een waterstofvliegtuig.
  🛠️ En op Rotterdam The Hague Airport werd duidelijk wat er op een luchthaven nodig is om duurzame ontwikkelingen (elektrisch, waterstof, SAF) mogelijk te maken.

 • 04 oktober 2023

  Inspiratiebezoek Talent Atelier, Den Bosch

  Met een groep docenten en partners uit het bedrijfsleven van het CvBLO en LCS. mochten we een kijkje nemen bij Koning Willem I College in Den Bosch. We deden hier inspiratie op bij Het Talent Atelier (HTA). In HTA werken studenten van verschillende opleidingen werken gedurende een periode van 10 weken aan een vraagstuk uit het bedrijfsleven dat aansluit op de Sustainable Development Goals.

  We deden veel inspiratie op over hoe we challenge based learning op ons college kunnen inzetten. Een mooie manier om het niet alleen over duurzaamheid te hebben, maar om het ook te doen.

 • 29 augustus 2023

  Tours that Matter met Travel & Hospitality

  “Van slapend rijk willen worden naar zich activistisch in willen zetten voor een inclusieve stad”

  Onze studenten van de opleiding Travel & Hospitality zijn de tour operators, ontwerpers en verkopers van de toekomst. I.p.v. je alleen te richten op massa toerisme gaan we ervaren: Hoe je toerisme kunt inzetten om een positieve impact maken op een stad of buurt? Welke producten ga je dan ontwikkelen? En wat kies je om in de markt te zetten? Tijdens de tour leren we wat belangrijke aspecten zijn van duurzaam toerisme en hoe je dit kunt ontwikkelen. We hebben het gehad over de spreiding van toerisme, positief impact toerisme en verschillende voorbeelden van bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. Op deze manier wordt duurzaam toerisme niet alleen concreet gemaakt, ook aantrekkelijker door de studenten mee te nemen naar hippe plekken in Amsterdam Noord.

 • 28 augustus 2023

  Deelname duurzame Luchtvaart tafel op Eelde

  Een samenwerkingsverband voor ‘verduurzaming van de luchtvaart’.

 • 03 juli 2023

  Projectweek Duurzaamheid bij Steward / Stewardess

  In de week van 3 t/m 7 juli volgen alle eerstejaars van de opleiding Steward / Stewardess de Projectweek Duurzaamheid in het Beroep. In plaats van lessen zullen de studenten door middel van workshops, gastsprekers en excursies gaan werken aan het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep D.

  Om dit grote thema iets beter te laten beklijven doen de studenten vooraf een aantal blended learning modules die zijn ontwikkeld door de Green Office. Verder krijgen zij bezoek van de duurzaamheidsafdeling van KLM, KLM Cityhopper & Transavia om te horen wat zij (oa in de cabine) aan duurzaamheid doen. We spelen het Toekomstlabspel. Ook gaan zij de deur uit op allerlei vette, duurzame excursies. En maken zij direct impact door een Beach Clean Up, waar zij leren over zwerfafval of eigenlijk zwerfgrondstoffen.

 • 15 juni 2023

  Inspiratie tour duurzaam toerisme voor docenten

  Een inspirerende dag voor docenten van de opleiding Travel and Hospitality. Tijdens deze dag bezoeken we voorbeelden van positief toerisme, oftewel toerisme dat iets bijdraagt aan de stad. We gaan op zoek naar de verhalen achter globalisering, over toerisme, gentrificatie en duurzaamheid – allemaal in Amsterdam.

 • 05 juni 2023

  E-learning duurzaamheid Schiphol

  Bij Schiphol Group vinden ze het ook belangrijk dat de eigen medewerkers meer weten over de verduurzaming van Schiphol. Daarvoor hebben zij een e-learning ontwikkelt die nu ook beschikbaar is gesteld aan docenten en studenten van het MBO College Airport. Om de e-learning geschikt te maken voor lessen op MBO College Airport laten we docenten en studenten het materiaal testen. Zo komen we tot een waardevol product dat echt gebruikt kan worden in de klassen.

 • 16 mei 2023

  Co-creatie sessie: experimenteren met duurzaam vliegen op Lelystad Airport

  Een co-creatie sessie georganiseerd met Lelystad Airport, Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en ROC van Amsterdam-Flevoland. Samen hebben we nagedacht over hoe Lelystad Airport een broedplaats voor duurzaam vliegen kan worden.

 • 10 april 2023

  Sail for the future 2023

  40 studenten van 5 verschillende onderwijsinstellingen (mbo & hbo) werken in 6 groepjes aan duurzaamheidsvraagstukken van 3 partijen uit de praktijk op 2 prachtige platbodems. Namens MBO College Airport stapten een groep studenten samen met Projectleider Duurzaamheid Vera Molenaar aan boord.

  KLM Cityhopper legde twee duurzaamheidsvragen op tafel. Nadat de studenten een week het IJsselmeer overkruisten en aan boord het innovatieprogramma volgden, voeren we Amsterdam in. Daar vormden de eindpresentaties in het Eye vormden een passende afsluiting van deze geslaagde week. Naderhand zijn we nog teruggegaan naar het hoofdkantoor van KLM Cityhopper om te horen hoe ze met onze aangedragen oplossingen aan de slag zijn gegaan. Zo konden de studenten heel direct de impact van hun inzet zien!

   

 • 24 maart 2023

  Sustainable Development Goals Game

  We hebben de Sustainable Development Goals Game gespeeld met studenten van drie opleidingen: Aviation Operations, Travel & Hospitality & Vliegtuigtechniek. In het spel geven studenten ideeën over het verduurzamen van MBO College Airport, hun opleiding en de industrie waarin zij gaan werken. Het was een geslaagde test en het spel zal vaker worden ingezet, bijvoorbeeld bij lessen Burgerschap.

 • 18 maart 2023

  Landelijke Opschoondag met studenten Facilitair en Vliegtuigtechniek

 • 15 februari 2023

  Deelname Luchtvaart in Transitie, Human Capital Agenda / CvBLO, aftrap evenement

 • 15 december 2022

  Een eigen elektrisch vliegtuig!

  Het ROC van Amsterdam – Flevoland heeft een elektrisch vliegtuig, de Pipistrel Velis Electro, aangeschaft en gaat deze luchtwaardig houden en stationeren op Lelystad Airport. Tegelijkertijd wordt op de luchthaven in samenwerking met andere partijen, zoals KLM, een fieldlab Elektrificatie opgericht om als proeftuin te dienen rondom het onderhoud aan elektrische en/of hybride vliegtuigmotoren.

  Lees meer in dit nieuwsbericht.

 • 02 november 2022

  (F)airport Festival voor alle medewerkers MBO College Airport

  We brengen het thema duurzaamheid onder de aandacht bij heel MBO College Airport. Studenten vertellen in een video over hoe zij nadeken over duurzaamheid. Op een collegebrede studiedag organiseren we een (F)airport Festival. Hier kijken alle medewerkers van MBO College Airport de video en gaan daarna zelf in gesprek over het onderwerp duurzaamheid.

Ready for
take-off