Toolkit

Op deze pagina vind je tools en werkvormen die helpen bij het opstarten, uitvoeren en evalueren van een Learning Lab. De aanpak is gebaseerd op de principes van Agile werken. Volg de gehele Learning Lab flow, of laat je inspireren door één van de tools.

 

Scroll verder

Snel een specifieke tool vinden?

Bekijk alfabetisch overzicht met alle tools

 

Het House of Aviation innovatieproces in 4 stappen:

 • Boarding

  Van idee naar Learning Lab

  Zie jij kansen om het onderwijs op MBO College Airport en de praktijk beter op elkaar te laten aansluiten? Heb jij een idee dat te maken heeft met duurzaam, digitaal of intergraal luchtvaartonderwijs? Grote kans dat dit een mooi startpunt is voor een ‘Learning Lab’: een project waarin samen met docenten, studenten en het bedrijfsleven geëxperimenteerd mag worden.

  • Wat is een Learning Lab?

   Een Learning Lab is een project waarin studenten, docenten en bedrijven samenwerken aan vernieuwend luchtvaartonderwijs. Binnen deze Learning Labs worden mogelijke oplossingen onderzocht, bedacht, getest en geïmplementeerd. In onderstaande factsheet vind je alle uitgangspunten.

   Download
   Factsheet: Wat is een Learning Lab

  • Van idee naar Learning Lab

   Heb jij een onderzoeksvraag of idee? Het starten van een Learning Lab stelt je in de gelegenheid om een uitdaging samen met docenten, studenten en bedrijven aan te pakken. Samen zorgen we ervoor dat goede oplossingen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd

   Wanneer past een idee binnen House of Aviation?

   • Het is een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs. Er wordt waarde gecreëerd voor alle belanghebbenden (student, bedrijf, docent). ​
   • Het initiatief past binnen een van de 3 thema’s; duurzame, digitale ​of integrale luchthaven​.
   • Het draagt bij aan de volgende veranderingen: ​
    Transformatie naar een wendbare organisatie; ​Transformatie van het onderwijs; ​Transformatie van het ROC van Amsterdam en Flevoland in een partner-netwerk met bedrijven; ​Cultuurverandering naar persoonlijk leiderschap. ​
   • Het initiatief bevat een innovatief element.

    

   House of Aviation denkt graag met je mee over hoe jouw idee aansluit bij bovenstaande uitgangspunten. Neem vooral contact op, ook als je nog twijfelt of het idee aan alle punten voldoet.

 • Take-off

  Van start met een Learning Lab

  Je gaat een Learning Lab beginnen! Deze fase helpt je om een vliegende start te maken.

  • Startplan maken

   Het is goed om van tevoren na te denken over hoe je het Learning Lab wilt inrichten en waarom. Het template startdocument helpt je om hierover na te denken. Je hoeft zeker geen dik rapport te maken. Het template kan je zien als een checklist, zodat je vooraf geen belangrijke dingen vergeet.

   Het werkt goed om dit document ter voorbereiding van de startbijeenkomst zelf in te vullen met de informatie die je dan al hebt. In een startbijeenkomst kan je dit met de andere betrokkenen bespreken en aanvullen.

   Download
   Startdocument – Template

    

  • Startbijeenkomst organiseren

   Een Learning Lab wordt afgetrapt met een startbijeenkomst. Zo leg je met alle betrokkenen een goede basis. De hub van House of Aviation helpt met organiseren. Het belangrijkste is om kennis te maken, de uitdaging scherp te krijgen en verwachtingen over ieder inzet uit te spreken. Zo kan je na de sessie als één team aan de slag.

    

   Bijbehorende tools

   Startbijeenkomst 5xWhy 5w1h STAR interview Probleemboom

    

   Kennismaken

   Check-in Kennismaken op een rij Kennismaken adhv object

    

   Uitdaging formuleren

   Customer Journey Mapping Design Challenge

    

   Ideeën bedenken

   Brainstorm (rules) Ideeën schetsen Collective Mindmapping Waarde propositie canvas

    

  • Communicatie inrichten

   Maak in deze fase ook afspraken over communicatie; hoe houden we elkaar op de hoogte en hoe communiceren we over de ontwikkelingen naar buiten?

   Onderstaand template helpt je om een beknopt communicatieplan te maken. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Zo maakt het ene team graag filmpjes of podcasts, en deelt een ander team wekelijks een update in één zin. De hub van House of Aviation denkt hierover graag met je mee, en helpt met het inrichten van een eigen webpagina voor het Learning Lab.

   Download: 

   Communicatieplan – Template
 • Cruise

  Samenwerken in een Learning Lab

  Het Learning Lab is gestart. Onderstaande tools helpen om slim samen te werken, alles goed vast te leggen en om samen te evalueren. Zo kom je in korte tijd tot testbare oplossingen en kan je op tijd bijsturen.

  • Projectaanpak bepalen

   Vanuit het Agile gedachtegoed zijn er een aantal methodes ontwikkeld om slim samen te werken. Zo kan je snel tot een testbare oplossing komen met Scrum Sprints. Een Kanban-bord helpt je in kaart brengen waar aan gewerkt wordt en welke to do’s er nog wachten. Samen met de HUB van House of Aviation bepaal je welke projectaanpak past bij jullie Learning Lab.

   Download
   Plan van aanpak – Template

    

   Bijbehorende tools

   Scrum Sprint Kanban Werken met Microsoft Teams

    

  • Reviews organiseren

   Het is belangrijk om regelmatig review-bijeenkomsten te plannen. Hiervoor nodig je alle deelnemers en stakeholders van het project uit. Het doel is om iedereen te informeren over de stand van zaken en samen bij te sturen waar nodig. Door regelmatig reviews te organiseren blijft iedereen betrokken en zorg je voor gedragen oplossingen. ​

   Bijbehorende tool

   Review & Retrospective
 • Landing

  Een Learning Lab goed afronden

  Een vlucht is pas geslaagd na een goede landing. In deze fase onderzoek je hoe je de uitkomsten kan implementeren in het werkveld en het onderwijs. Ook deel je de belangrijkste inzichten, zodat anderen hiervan leren.

  Succesvol implementeren is een stapsgewijs proces met als doel dat mensen met het idee willen, kunnen, gaan én blijven werken. Daarvoor moet het idee onderdeel worden van de staande organisatie. De HUB van House of Aviation helpt je graag bij het afronden van het Learning Lab.

  • Evalueren en reflecteren

   De stap ‘Evalueren en reflecteren’ omvat eigenlijk al het voorgaande uit de fases; Boarding, Takeoff en Cruise.  

   Ga na welk deel van het Learning Lab geïmplementeerd moet worden: ‘Moet het hele project of, een aantal onderdelen een plek krijgen in de organisatie? Of moet er alleen een vorm gevonden worden om geleerde lessen te delen?’  

   Bespreek dit met de stakeholder(s) en de nieuwe eigenaar. Het kan goed zijn om alvast andere stakeholders te betrekken. Denk hierbij aan aankomende studenten en andere collega’s uit het docententeam. Gebruik ook het ingevulde startdocument om te checken wat ervan de beoogde impact terecht is gekomen.

    Bijbehorende tools

   Airplane retrospective
   Checklist implementeren
   Interview

  • Verspreiding 

   Verspreiding 

   Natuurlijk communiceer je het hele proces lang al over je Learning Lab, maar tijdens de landingsfase zetten we het project nog een keer goed in de schijnwerpers. Bedenk samen met jouw team en de HUB van House of Aviation hoe je de lessen en resultaten kan delen. Denk daarbij aan zowel mensen binnen, als buiten de al betrokken organisaties.

   Bijbehorende tools

   Video Workshop

   Downloads

   De template van opbrengsten en geleerde lessen is een hulpmiddel om jouw Learning Lab van begin tot eind samen te vatten in één PowerPoint.

   Opbrengsten en geleerde lessen – Template
  • Invoering

   In deze fase voert de organisatie de nieuwe ideeën en resultaten van het Learning Lab in. De uitvoerende professionals leren om hiermee te werken en gaan ermee aan de slag in de praktijk. De Learning Lab host neemt de opgedane ervaringen mee ter verbetering van de werkwijze, zo worden de nieuwe ideeën en resultaten verankerd in de organisatie.  

   Voor de invoeringsfase is het belangrijk om een aantal rollen opnieuw vast te leggen. Tot aan deze fase was de Learning Lab host de leider van het project. Om de vervolgstap te kunnen maken, moet er een eigenaar worden aangewezen. Dit kan de Learning Lab host zelf zijn, omdat dit bijvoorbeeld een docent uit het team is, maar ook de opleidingsmanager of een onderwijsondersteunende collega. Het kan ook een duo zijn van iemand uit het werkveld en het onderwijs. Het gaat er om dat duidelijk is wie waarvoor aanspreekbaar is. Ga het gesprek met elkaar aan en maak duidelijke afspraken.  

   Bijbehorende tools

   Ambassadeur – Template
   Eigenaar – Template

   Opnieuw stakeholders betrekken 

   Je bekijkt opnieuw de stakeholders van het Learning Lab; wie moeten er betrokken worden om de nieuwe ideeën of resultaten een duurzaame plek in het onderwijs of de organisatie te geven? Denk hierbij aan een nieuwe groep studenten, andere collega’s uit het docententeam, eventuele nieuwe stagebedrijven, managers en andere onderwijsondersteunende medewerkers etc.  

   Deze stakeholders zijn in de stap verspreiding van de Landing al bekend gemaakt met het Learning Lab. Om de betrokkenheid van deze groep te vergroten is het belangrijk om ook hun ideeën boven tafel te krijgen en hun stem een plek te geven in het vervolg.

   Bijbehorende tools

   Groepsgesprekken

   Kosten en baten

   Om de laatste stap van het Learning Lab compleet te maken is het goed om een concreet beeld te maken van de plannen, de kosten en de baten. De volgende templates helpen hierbij.

   Downloads

   Kosten en baten – Template
   Implementatieplan – Template

Ready for
take-off