Toolkit

Op deze pagina vind je tools en werkvormen die helpen bij het opstarten, uitvoeren en evalueren van een Learning Lab. De aanpak is gebaseerd op de principes van Agile werken. Volg de gehele Learning Lab flow, of laat je inspireren door één van de tools.

 

Scroll verder
 • Boarding

  Van idee naar Learning Lab

  Loop je ergens tegenaan? Heb je een idee over hoe we de samenwerking tussen student, onderwijsprofessional en werkgever kunnen verbeteren? Of heb je een onderwerp dat móét worden beetgepakt voor de toekomst van de luchtvaart? Grote kans dat dit een mooi startpunt is voor een Learning Lab. Hier zie je welke stappen je kan zetten om hiermee aan de slag te gaan.

  • Wat is een Learning Lab?

   Een Learning Lab is een project waarin studenten, docenten en bedrijven samen werken aan problemen en uitdagingen die spelen rondom opleiden in de context van de luchtvaart. Binnen deze Learning Labs worden oplossingen in prototypes ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. In het document ‘Wat is een Learning Lab’ lees je alles over de uitgangspunten en alle praktische informatie. Zoals welke mensen er bij een Learning Lab betrokken zijn en wat je van hen kan verwachten.

   Download
   Factsheet: Wat is een Learning Lab

    

  • Van idee naar Learning Lab

   Heb jij een idee voor een Learning Lab? Bijvoorbeeld omdat je tegen een probleem aanloopt in het huidige onderwijs of bedrijfsleven, omdat je een uitdaging signaleert waar het luchtvaartonderwijs of de luchthaven in de toekomst mee te maken krijgen. Of wellicht, omdat je kansen ziet in de samenwerking om onderwijs en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Dit kan een mooi startpunt zijn voor een Learning Lab!

   Het starten van een Learning Lab stelt je in de gelegenheid om een uitdaging samen met docenten, studenten en bedrijven aan te pakken en ideeën verder uit te werken. ​

   Wanneer past een idee binnen House of Aviation?

   • Het is een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs. Er wordt waarde gecreëerd voor alle belanghebbenden (student, bedrijf, docent). ​
   • Het initiatief past binnen een van de 3 thema’s; duurzame, digitale ​of integrale luchthaven​.
   • Het draagt bij aan de volgende veranderingen: ​
    Transformatie naar een agile organisatie; ​Transformatie van het onderwijs; ​Transformatie van het ROC in een partner-netwerk met bedrijven; ​Cultuurverandering naar persoonlijk leiderschap. ​
   • Het initiatief bevat een innovatief element.

    

   House of Aviation denkt graag met je mee over hoe jouw idee aansluit bij bovenstaande uitgangspunten. Neem gerust contact op, ook als je nog twijfelt of het idee aan alle punten voldoet. De tools hieronder helpen je om jouw idee verder te onderzoeken. Als een idee geschikt is voor een Learning Lab, dan moedigen we je aan om het te pitchen! Meer hierover lees je bij de volgende stap.

   Bijbehorende tools
   5xWhy 5w1h STAR Interview Probleemboom Customer Journey Interview

  • Een Learning Lab pitchen

   Nu jouw idee helder is geformuleerd, ga je het pitchen bij House of Aviation. In jouw pitch vertel je wat de waarde is voor de student, het bedrijfsleven en de docent en wat je wil bereiken met het project. Download onderstaand Powerpoint template, zodat je precies weet wat er in de pitch aan bod moet komen.

   Download
   Powerpoint Pitch

 • Take-off

  Van start met een Learning Lab

  Mooi, je gaat een Learning Lab starten! Deze fase helpt je om een vliegende start te maken. Met onderstaande tools en templates zet je beknopt op een rij hoe je het project gaat aanpakken. Het Learning Lab wordt afgetrapt met een startbijeenkomst, zodat je snel samen als team aan de slag kan.

  • Startplan maken

   Het is goed om van tevoren na te denken over hoe je het Learning Lab wilt inrichten en waarom. Om je hierbij te helpen is er een template voor een startdocument beschikbaar. Dat hoeft zeker geen dik rapport te worden. Zie het eerder als een checklist om je te helpen het doel en de opzet van het Learning Lab scherp te krijgen. In een startbijeenkomst met alle stakeholders kan je alle inbreng verzamelen.

   Download
   Template: Startdocument

  • Startbijeenkomst organiseren

   Een Learning Lab wordt afgetrapt met een startbijeenkomst. Zo leg je met alle stakeholders een goede basis. House of Aviation helpt met organiseren. Het belangrijkste is om tijdens de bijeenkomst de probleemstelling, doelen en verwachtingen scherp te krijgen. Hiervoor kan je onderstaande tools inzetten. Zorg dat je de behoefte van alle stakeholders ophaalt en verwachtingen over elkaars inzet uitspreekt. Zo kan je na de sessie als één team aan de slag.

    

   Bijbehorende tools

   Startbijeenkomst

    

   Kennismaken

   Check-in Kennismaken op een rij Kennismaken adhv object

    

   Uitdaging formuleren

   Customer Journey Mapping Design Challenge

    

   Ideeën bedenken

   Brainstorm (rules) Ideeën schetsen Collective Mindmapping Waarde propositie canvas

    

  • Communicatie inrichten

   Tijdens de startbijeenkomst haal je bij de stakeholders de verwachtingen op rondom communicatie. Hoe vaak houden we elkaar op de hoogte? Waarover? En op welke manier? Voordat je van start gaat met het Learning Lab maak je op basis van deze inbreng een communicatieplan. Het template in onderstaande tool helpt je hierbij, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng. Het gaat erom dat je een manier kiest die bij jou en de stakeholders past, zodat dit het proces ondersteunt. De HUB denkt graag met je mee over verslaglegging en communicatie en helpt je bij het inrichten van een eigen webpagina voor het Learning Lab.

   Download: 

   Template communicatieplan
 • Cruise

  Samenwerken in een Learning Lab

  Het Learning Lab is gestart. Om te zorgen dat alles goed blijft lopen, is het slim om regelmatig te kijken hoe het gaat. Werken we nog aan de juiste prioriteiten? Hoe verloopt de samenwerking? Klopt het vooraf opgestelde doel nog wel? Onderstaande tools helpen je om iedereen betrokken te houden, alles goed vast te leggen en om samen te evalueren. Zo kun je op tijd bijsturen.

  • Plan van aanpak

   In het plan van aanpak beschrijf je beknopt hoe je het project inricht. Je geeft in hoofdlijnen aan welke stappen je gaat ondernemen, wanneer de reviews plaatsvinden en je maakt een overzicht van de middelen die er nodig zijn. De Hub van House of Aviation helpt je bij het inrichten van een online omgeving op Microsoft Teams.

   Download

   Template: Plan van Aanpak

    

   Bijbehorende tools

   Scrum Sprint Kanban Werken met Micosoft Teams

    

  • Reviews organiseren

   Een review is een interne, integrale, toekomstgerichte bijeenkomst. Dat betekent dat de belangrijkste deelnemers en stakeholders van het project hieraan deelnemen. Het doel is om iedereen te informeren over de laatste stand van zaken en samen bij te sturen waar nodig. Door regelmatig reviews te organiseren blijft iedereen betrokken bij de voortgang. ​

   Bijbehorende tool

   Review & Retrospective
 • Landing

  Een Learning Lab goed afronden

  Een mooie vlucht is pas geslaagd na een goede landing. De Hub van House of Aviation helpt je graag bij het afronden van het Learning Lab. Het is belangrijk om inzichten vast te leggen en te delen, zodat ook anderen hiervan leren. Ook onderzoeken we hoe we de uitkomsten kunnen implementeren in het werkveld en het onderwijs. Tools voor evaluatie en implementatie volgen.

Snel een specifieke tool vinden?

Bekijk alfabetisch overzicht van alle tools
Ready for
take-off