Toolkit

Op deze pagina vind je tools en werkvormen die helpen bij het opstarten, uitvoeren en evalueren van een Learning Lab. De aanpak is gebaseerd op de principes van Agile werken. Volg de gehele Learning Lab flow, of laat je inspireren door één van de tools.

 

Scroll verder
 • Boarding

  Van idee naar Learning Lab

  Loop je ergens tegenaan? Heb je een idee over hoe we de samenwerking tussen student, onderwijsprofessional en werkgever kunnen verbeteren? Of heb je een onderwerp dat móét worden beetgepakt voor de toekomst van de luchtvaart? Grote kans dat dit een mooi startpunt is voor een Learning Lab. Hier zie je welke stappen je kan zetten om hiermee aan de slag te gaan.

  • Wat is een Learning Lab?

   Een Learning Lab is een project waarin studenten, docenten en bedrijven samen werken aan problemen en uitdagingen die spelen rondom opleiden in de context van de luchtvaart. Binnen deze Learning Labs worden oplossingen in prototypes ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. In het document ‘Wat is een Learning Lab’ lees je alles over de uitgangspunten en alle praktische informatie. Zoals welke mensen er bij een Learning Lab betrokken zijn en wat je van hen kan verwachten.

   Download
   Factsheet: Wat is een Learning Lab

    

  • Van idee naar Learning Lab

   Heb jij een idee voor een Learning Lab? Bijvoorbeeld omdat je tegen een probleem aanloopt in het huidige onderwijs of bedrijfsleven? Of wellicht, omdat je kansen ziet in de samenwerking om onderwijs en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Dit kan een mooi startpunt zijn voor een Learning Lab!

   Het starten van een Learning Lab stelt je in de gelegenheid om een uitdaging samen met docenten, studenten en bedrijven aan te pakken en ideeën verder uit te werken. ​

   Wanneer past een idee binnen House of Aviation?

   • Het is een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs. Er wordt waarde gecreëerd voor alle belanghebbenden (student, bedrijf, docent). ​
   • Het initiatief past binnen een van de 3 thema’s; duurzame, digitale ​of integrale luchthaven​.
   • Het draagt bij aan de volgende veranderingen: ​
    Transformatie naar een wendbare organisatie; ​Transformatie van het onderwijs; ​Transformatie van het ROCvAF in een partner-netwerk met bedrijven; ​Cultuurverandering naar persoonlijk leiderschap. ​
   • Het initiatief bevat een innovatief element.

    

   House of Aviation denkt graag met je mee over hoe jouw idee aansluit bij bovenstaande uitgangspunten. Neem gerust contact op, ook als je nog twijfelt of het idee aan alle punten voldoet. HoA denkt hierover graag met je mee.

 • Take-off

  Van start met een Learning Lab

  Mooi, je gaat een Learning Lab starten! Deze fase helpt je om een vliegende start te maken. Met onderstaande tools en templates zet je beknopt op een rij hoe je het project gaat aanpakken. Het Learning Lab wordt afgetrapt met een startbijeenkomst, zodat je snel samen als team aan de slag kan.

  • Startplan maken

   Het is goed om van tevoren na te denken over hoe je het Learning Lab wilt inrichten en waarom. Om je hierbij te helpen is er een template voor een startdocument beschikbaar. Dat hoeft zeker geen dik rapport te worden. Zie het eerder als een checklist om je te helpen het doel en de opzet van het Learning Lab scherp te krijgen. Het werkt goed om dit document ter voorbereiding van de startbijeenkomst zelf al in te vullen met de informatie die je dan al hebt. In een startbijeenkomst kan je dit valideren en verder aanvullen. Het startdocument is zeker in deze fase nog een levend document dat steeds aangepast kan worden.

   Download
   Template: Startdocument

    

  • Startbijeenkomst organiseren

   Een Learning Lab wordt afgetrapt met een startbijeenkomst. Zo leg je met alle stakeholders een goede basis. House of Aviation helpt met organiseren. Het belangrijkste is om tijdens de bijeenkomst de probleemstelling, doelen en verwachtingen scherp te krijgen. Hiervoor kan je onderstaande tools inzetten. Zorg dat je de behoefte van alle stakeholders ophaalt en verwachtingen over elkaars inzet uitspreekt. Zo kan je na de sessie als één team aan de slag.

    

   Bijbehorende tools

   Startbijeenkomst 5xWhy 5w1h STAR interview Probleemboom

    

   Kennismaken

   Check-in Kennismaken op een rij Kennismaken adhv object

    

   Uitdaging formuleren

   Customer Journey Mapping Design Challenge

    

   Ideeën bedenken

   Brainstorm (rules) Ideeën schetsen Collective Mindmapping Waarde propositie canvas

    

  • Communicatie inrichten

   Tijdens de startbijeenkomst haal je bij de stakeholders de verwachtingen op rondom communicatie. Hoe vaak houden we elkaar op de hoogte? Waarover? En op welke manier? Voordat je van start gaat met het Learning Lab maak je op basis van deze inbreng een communicatieplan. Het template in onderstaande tool helpt je hierbij, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng. Het gaat erom dat je een manier kiest die bij jou en de stakeholders past, zodat dit het proces ondersteunt. De HUB denkt graag met je mee over verslaglegging en communicatie en helpt je bij het inrichten van een eigen webpagina voor het Learning Lab.

   Download: 

   Template communicatieplan
 • Cruise

  Samenwerken in een Learning Lab

  Het Learning Lab is gestart. Om te zorgen dat alles goed blijft lopen, is het slim om regelmatig te kijken hoe het gaat. Werken we nog aan de juiste prioriteiten? Hoe verloopt de samenwerking? Klopt het vooraf opgestelde doel nog wel? Onderstaande tools helpen je om iedereen betrokken te houden, alles goed vast te leggen en om samen te evalueren. Zo kun je op tijd bijsturen.

  • Plan van aanpak

   In het plan van aanpak beschrijf je beknopt hoe je het project inricht. Je geeft in hoofdlijnen aan welke stappen je gaat ondernemen, wanneer de reviews plaatsvinden en je maakt een overzicht van de middelen die er nodig zijn. De Hub van House of Aviation helpt je bij het inrichten van een online omgeving op Microsoft Teams.

   Download
   Template: Plan van Aanpak

    

   Bijbehorende tools

   Scrum Sprint Kanban Werken met Microsoft Teams

    

  • Reviews organiseren

   Een review is een interne, integrale, toekomstgerichte bijeenkomst. Dat betekent dat de belangrijkste deelnemers en stakeholders van het project hieraan deelnemen. Het doel is om iedereen te informeren over de laatste stand van zaken en samen bij te sturen waar nodig. Door regelmatig reviews te organiseren blijft iedereen betrokken bij de voortgang. ​

   Bijbehorende tool

   Review & Retrospective
 • Landing

  Een Learning Lab goed afronden

  Een vlucht is pas geslaagd na een goede landing. De Hub van House of Aviation helpt je graag bij het afronden van het Learning Lab. Het is belangrijk om inzichten vast te leggen en te delen, zodat anderen hiervan kunnen leren. Ook onderzoeken we hoe we de uitkomsten kunnen implementeren in het werkveld en het onderwijs.  

  Succesvol implementeren is meer dan het simpelweg invoeren van een vernieuwing. Het is een stapsgewijs proces met als doel dat mensen met het idee van het Learning Lab willen, kunnen, gaan én blijven werken. Het is geen kant en klaar product of idee wat ergens wordt geplaatst, maar een nieuwe manier van werken dat onderdeel wordt van de staande organisatie. Waarin blijven reflecteren en bijsturen een vast onderdeel is.  

  Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, heeft een toolkit ontwikkeld die helpt bij het succesvol verspreiden en implementeren van sociale interventies of aanpakken. Deze toolkit is hier terug te vindenHierin worden drie fases omschreven: ontwikkeling, verspreiding en invoering. 

  • Evalueren en reflecteren

   De stap “Evalueren en reflecteren: omvat eigenlijk al het voorgaande uit de fases Boarding, Takeoff en Cruise.  

   Voordat je echt kan beginnen met invoeren, moet duidelijk zijn wat er precies ingevoerd moet worden. Krijgt het hele project een plek in de organisatie? Moeten sommige onderdelen een plek krijgen? Of moet er alleen een vorm gevonden worden om de geleerde lessen te delen?  

   Bespreek dit met de stakeholder(s) en de nieuwe eigenaar. Het kan goed zijn om alvast andere stakeholders hierbij te betrekken. Denk hierbij aan aankomende studenten en andere collega’s uit het docententeam. Gebruik ook het ingevulde Startdocument uit de Take-off fase om te checken wat ervan de beoogde impact terecht is gekomen.

    Bijbehorende tools

   Checklist implementeren
   Interview

  • Verspreiding 

   Verspreiding 

   In de verspreidingsfase wordt extra aandacht besteed aan de verspreiding van en communicatie over het Learning Lab. De verspreiding van informatie en beeldmateriaal gebeurt ook tijdens de ontwikkeling van het Learning Lab, maar dit is een goed moment om daar nogmaals bij stil te staan 

   Welke acties kunnen bijvoorbeeld ondernomen worden om nieuwe partijen en collega’s binnen en buiten de organisatie bekend te maken met de ideeën en resultaten van het Learning LabWie kunnen er ingezet worden als zogenoemde ambassadeurs voor het Learning Lab en welke rol kunnen zij vervullen? Dit zijn enkele vervolgvragen waar je, je binnen de verspreidingsfase mee bezig houdt.  

   Bijbehorende tools

   Video Workshop

   Downloads

   De template van opbrengsten en geleerde lessen is een hulpmiddel om jouw Learninglab van begin tot eind samen te vatten in één PowerPoint.

   Template: opbrengsten en geleerde lessen
  • Invoering

   In deze fase voert de organisatie de nieuwe ideeën en resultaten van het Learning Lab in. De uitvoerende professionals leren om hiermee te werken en gaan ermee aan de slag in de praktijk. De Learning Lab host neemt de opgedane ervaringen mee ter verbetering van de werkwijze, zo worden de nieuwe ideeën en resultaten verankerd in de organisatie.  

   Voor de invoeringsfase is het belangrijk om een aantal rollen opnieuw vast te leggen. Tot aan deze fase was de Learning Lab host de leider van het project. Om de vervolgstap te kunnen maken, moet er een eigenaar worden aangemerkt. Dit kan de Learning Lab host zelf zijn omdat dit bijvoorbeeld een docent uit het team is, maar ook de opleidingsmanager of een onderwijsondersteunende collega. Het kan ook een duo zijn van iemand uit het werkveld en het onderwijs. Het gaat er om dat duidelijk is wie waarvoor aanspreekbaar is. Ga het gesprek met elkaar aan en maak duidelijke afspraken.  

   Bijbehorende tools

   Template: ambassadeurs
   Template: eigenaar

   Opnieuw stakeholders betrekken 

   Je bekijkt opnieuw de stakeholders van het Learning Lab; wie moeten er betrokken worden om de nieuwe ideeën of resultaten een duurzaam plek in het onderwijs of de organisatie te geven? Denk hierbij aan een nieuwe groep studenten, andere collega’s uit het docententeam, eventuele nieuwe stagebedrijven, managers en andere onderwijsondersteunende medewerkers etc.  

   Deze stakeholders zijn in de stap verspreiding van de Landing al bekend gemaakt met het Learning Lab. Om de betrokkenheid van deze groep te vergroten is het belangrijk om ook hun ideeën boven tafel te krijgen en hun stem een plek te geven in het vervolg.

   Bijbehorende tools

   Groepsgesprekken

   Kosten en baten

   Om de laatste stap van het Learning Lab compleet te maken is het goed om een concreet beeld te maken van de plannen, de kosten en de baten. De volgende templates helpen hierbij.

   Downloads

   Template: kosten en baten
   Template: implementatieplan

Snel een specifieke tool vinden?

Bekijk alfabetisch overzicht van alle tools
Ready for
take-off