10 Learning Lab

Royal Flora Holland

MBO College Airport heeft eind 2019 een unieke BBL-opleiding gelanceerd voor studenten met ambities in de logistiek. De schoolbanken hebben plaatsgemaakt voor theorielessen bij Royal FloraHolland. De opleiding heeft een vliegende start gemaakt. In dit Learning Lab zetten we nog een stap verder. We onderzoeken met welke aanpassingen we van deze BBL, dé ideale opleiding voor studenten en werkveld maken.

Scroll verder

Centrale vraag

Hoe kunnen Royal FloraHolland en MBO College Airport gezamenlijk optimaal logistiek medewerkers opleiden?

Deelnemers

De studenten van het Learning Lab zijn werkzaam bij Royal FloraHolland. In samenwerking met de Logistieke Vakschool van MBO college Airport en de bedrijven zorgen we voor een passende leeromgeving.

01 Studenten

 • logistiek medewerker niveau 2
 • logistiek teamleider niveau 3
 • logistiek supervisor niveau 4

02 Docenten

 • Corina Beelen (Lab Host)
 • Erik Milatz
 • Jacqueline Damen
 • Diarto Aalders
 • Margo Hoek
 • Zohal Shukrin
 • Kate Roy

03 Partners

 • KLM
 • Nissan
 • Royal Flora Holland

De uitdaging

In 2019 is de pilot van de BBL-opleiding Logistiek bij Royal FloraHolland gestart. Hierin is de eerste lichting studenten succesvol opgeleid tot logistiek werknemers, teamleiders en supervisors. Uit de pilot kwamen ook een aantal verbeteringen naar voren. Vooral  de samenwerking en communicatie tussen de studenten, docenten en bedrijven zou nog beter kunnen. Het is nu tijd om het traject verder te professionaliseren.

Wat deze BBL-opleiding uniek maakt, is dat de gehele opleiding op locatie bij het bedrijf plaatsvindt. Studenten zijn vier dagen in de week werkzaam op één van de locaties van Royal FloraHolland. Ook op de vijfde dag hoeven ze niet heen en weer te reizen naar school. De docenten van MBO college Airport komen dan op locatie theorieles geven. Ideaal voor de studenten, maar ook winst voor docenten en bedrijven. Zo blijven ze namelijk in contact en up-to-date over de ontwikkelingen in het werkveld en onderwijs.

Deze nieuwe manier van onderwijs vraagt wél om een extra strakke organisatie en duidelijke communicatie. Om dit voor de volgende lichtingen nog soepeler te laten verlopen is dit Learning Lab opgericht. In dit Learning Lab proberen we te leren van een succesvol BBL-model dat eerder in samenwerking met de KLM is ontwikkeld. Welke lessen zijn hierin al geleerd? Hoe kunnen we deze inzetten voor de BBL-opleiding bij Royal FloraHolland?

In dit Learning Lab betrekken we studenten, docenten en de betrokken bedrijven actief om de opleiding aan te scherpen. Dit doen we op vier subonderdelen:

 1. Intake en plaatsing.
 2. Inhoudelijk onderwijs.
 3. Begeleidingsmodel voor het werkveld.
 4. Diplomering.

Lab Learnings

 • 02 september 2020

  Start tweede groep studenten.

  De tweede groep studenten zijn gestart bij Royal FloraHolland en er zijn studenten van Nissan bijgekomen. Na een succesvolle pilot is het Learning Lab verder uitgewerkt en zijn er opnieuw studenten bezig met het afstuderen

 • 03 september 2019

  Eerste studenten gestart in 2019.

  Voordat HoA met de studenten aan de slag ging, zijn er in het verleden al studenten gestart bij Royal FloraHolland. De studenten die hebben meegewerkt aan de ‘eerste’ pilot zijn nu afgestudeerd.

Ready for
take-off