10 Learning Lab

Royal FloraHolland

Een unieke BBL-opleiding, gelanceerd in 2019, voor studenten in de logistiek heeft een vliegende start gemaakt. De schoolbanken hebben plaatsgemaakt voor theorielessen bij Royal FloraHolland. In dit Learning Lab zetten we nog een stap verder: het maken van dé ideale opleiding voor studenten en werkveld.

 

Scroll verder

Centrale vraag

Hoe kunnen Royal FloraHolland en MBO College Airport gezamenlijk optimaal logistiek medewerkers opleiden?

Deelnemers

De studenten van het Learning Lab zijn werkzaam bij Royal FloraHolland. In samenwerking met de Logistieke Vakschool van MBO College Airport en de bedrijven zorgen we voor een passende leeromgeving.

01 Studenten

 • logistiek medewerker niveau 2
 • logistiek teamleider niveau 3
 • logistiek supervisor niveau 4

02 Docenten

 • Corina Beelen (Lab Host)
 • Erik Milatz
 • Jacqueline Damen
 • Diarto Aalders
 • Margo Hoek
 • Zohal Shukrin
 • Kate Roy

03 Partners

 • KLM
 • Nissan
 • Royal Flora Holland

De uitdaging

In 2019 is de pilot van de BBL-opleiding Logistiek bij Royal FloraHolland gestart. Hierin is de eerste lichting studenten succesvol opgeleid tot logistiek werknemers, teamleiders en supervisors. Uit de pilot kwamen een aantal verbeteringen naar voren: de samenwerking tussen de studenten, docenten en bedrijven zou nog beter kunnen. Het is nu tijd om het traject verder te professionaliseren.

De opleiding
Wat deze BBL-opleiding uniek maakt, is dat de gehele opleiding op locatie bij het bedrijf plaatsvindt. Studenten zijn vier dagen in de week werkzaam op één van de locaties van Royal FloraHolland. Ook op de vijfde dag hoeven ze niet heen en weer te reizen naar school. De docenten van MBO college Airport komen dan op locatie theorieles geven. Ideaal voor de studenten, maar ook winst voor docenten en bedrijven. Zo blijft de docent in contact en up-to-date over de ontwikkelingen in het werkveld.

Blijven leren
Deze nieuwe manier van onderwijs vraagt wél om een extra strakke organisatie en duidelijke communicatie. Dit Learning Lab is opgericht om te leren van een succesvol BBL-model dat eerder met KLM is ontwikkeld. Hierbij betrekken we studenten, docenten en de betrokken bedrijven actief om de opleiding aan te scherpen. Dit doen we op vier subonderdelen:

 1. Intake en plaatsing.
 2. Inhoudelijk onderwijs.
 3. Begeleidingsmodel voor het werkveld.
 4. Diplomering.

Updates

 • 01 september 2022

  De landing van dit Learning Lab

  “Er is geen goed of fout. Het is de instelling om juist open te staan en actief te verbeteren.” – Betrokken docent tijdens de eindreview

  De eerste BBL-opleiding bij Royal FloraHolland staat. In anderhalf jaar tijd hebben docenten, studenten en beroepsprofessionals van RoyalFloraHolland samengewerkt aan uniek onderwijs: leren on the job.

  Het experiment is geslaagd: de opleiding is goed ontvangen. De opleiding gaat daarom volgend schooljaar weer door. Daarbij neemt het team een aantal lessen mee:

  • Blijf open naar elkaar
  • Blijf actief en verbeter
  • Zorg voor een duidelijke rolverdeling
  • Zorg voor een proeftuin – een ruimte en sfeer om nieuwe ideeën te proberen.
  • Betrek de studenten om het traject steeds te evalueren en verbeteren

  Wil je meer weten over deze nieuwe on the job opleiding? Het team deelt graag haar ervaringen. Neem dus gerust contact op!

 • 07 juli 2022

  Gefeliciteerd aan alle afstudeerders

  Van harte gefeliciteerd aan alle afstudeerders van Logistiek Medewerker en Logistiek Supervisor bij Royal FloraHolland!

  Door dit Learning Lab zijn er 15 diploma’s uitgereikt én veel waardevolle uitwisselingen tussen studenten, docenten en medewerkers.

  Dank aan alle betrokkenen!

   

  Afstudeerders bij Royal FloraHolland

 • 18 maart 2022

  Studenten vertellen meer aan de docent!

  Studenten aan de opleiding van Royal FloraHolland nemen allerlei docenten mee door de bloemenhandel. Zij vertellen meer over hoe zij op de werkvloer van RFH leren en hoe het logistieke proces werkt.

 • 29 oktober 2021

  Meer reviewen

  Het Learning Lab is aan het dalen. We hebben drie review-bijeenkomsten gehouden; met Royal Flora Holland, de Hub en een deel van onderwijslogistiek. Vanuit deze review gaan we werken met een Kanban bord om regelmatig kort bij te sturen.

  Review bijeenkomst

 • 05 oktober 2021

  Review

  We hebben de ervaringen van studenten opgehaald in een review bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stonden we stil bij wat wél en wat niet goed is gegaan. We bedachten eerste oplossingen voor dingen die nog niet goed gaan. Deze oplossingen worden gaan we nu verder uitwerken!

 • 24 september 2020

  Testen in de praktijk 

  In de tweede helft van vorig schooljaar hebben we intensief samengewerkt om het proces van werving tot plaatsing zo goed mogelijk in te richten. Daarbij houden we rekening met de studenten, Royal Flora Holland en de onderwijsorganisatie. We hebben het ideale proces vormgegeven in een stroomschema.

  De afgelopen periode is dit proces getest in de praktijk. Nu kunnen we actief de ervaringen van studenten ophalen, zodat we het proces verder kunnen verbeteren.

 • 02 september 2020

  Start tweede groep studenten.

  De tweede groep studenten zijn gestart bij Royal FloraHolland en er zijn studenten van Nissan bijgekomen. Na een succesvolle pilot is het Learning Lab verder uitgewerkt en zijn er opnieuw studenten bezig met het afstuderen

 • 03 september 2019

  Eerste studenten gestart in 2019.

  Voordat HoA met de studenten aan de slag ging, zijn er in het verleden al studenten gestart bij Royal FloraHolland. De studenten die hebben meegewerkt aan de ‘eerste’ pilot zijn nu afgestudeerd.

Ready for
take-off