12 Learning Lab

Skillspaspoort

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Door niet alleen naar diploma’s te kijken, maar ook naar skills, is de kans dat mensen werk vinden en houden veel groter. In dit Learning Lab testen we een ‘skillspaspoort’ voor studenten uit.

Scroll verder

Centrale vraag

Hoe kunnen we studenten inzicht geven in hun skills, talenten en drijfveren, zodat ze hun leven lang werk vinden dat bij ze past? 

Deelnemers

Een skillspaspoort kan nuttig zijn voor alle studenten van MBO College Airport. In dit Learning Lab starten we met een pilot onder studenten van de opleiding Steward / Stewardess. Alle studenten met stage- of werkervaring worden meegenomen.

Tijdens dit Learning Lab worden steeds verschillende bedrijven aangehaakt. We zoeken steeds bedrijven die passen bij het beroepenveld van de opleiding waarmee we testen. 

01 Studenten

 • Studenten Steward / Stewardess die al stage- of werkervaring hebben opgedaan

02 Docenten

 • Margreet Hak (Lab Host)
 • Nathalie Rompen
 • Studieloopbaanbegeleiders
 • Docenten ‘Loopbaan en Burgerschap’

03 Partners

 • Aviapartner
 • KLM
 • Menzies
 • Royal Schiphol Group
 • Swissport

De uitdaging


Een op skills gerichte arbeidsmarkt
 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Door onder andere automatisering en digitalisering veranderen banen op de luchthaven. Dat betekent dat werkenden en werkgevers daarop in moeten spelen. Door niet alleen te kijken naar diploma’s, maar ook naar de skills van mensen, kunnen werkgevers veel eenvoudiger de beste match vinden voor hun functies. Ook voor werknemers is het handig. Met inzicht in je skills weet je welke banen er allemaal bij je passen óf wat je nog moet ontwikkelen om je droombaan te bereiken.
 
Skillspaspoort voor studenten  
House of Skills heeft een digitaal Skillspaspoort ontwikkeld. Uit testen bleek dat dit ook bij opleidingen al goed gebruikt kan worden, om studenten beter te begeleiden in hun zoektocht naar passend werk. In dit Learning Lab testen we uit hoe we dit het beste kunnen doen. Studieloopbaanbegeleiders, maar ook docenten van het vak ‘Loopbaan en Burgerschap’ worden betrokken. Er wordt geluisterd naar de mening van studenten over het Skillspaspoort en er wordt opgehaald hoe relevante bedrijven het paspoort ervaren.
 

Tijdens dit Learning Lab proberen we de beste manier te vinden om het Skillspaspoort in te zetten voor studenten van MBO college Airport. Het doel is dat studenten tijdens hun studie én de rest van hun loopbaan goed inzicht hebben in wat ze kunnen en zo werk te vinden dat goed past bij hun talenten. Ook geeft het richting aan welke skills studenten verder kunnen ontwikkelen om hun ambitie waar te maken.

Updates

 • 10 maart 2022

  Een eigen Skillspaspoort

  LCS heeft meerdere informatiesessies georganiseerd op MBO College Airport. In deze sessies werkten studenten aan een eigen Skillspaspoort. Het paspoort geeft inzicht in de interesses en talenten van de student. Zo vinden werkgevers en studenten sneller een match.

  Studenten waren enthousiast! ‘Het is heel interessant, een keer iets totaal anders dan een CV’’

   

 • 22 februari 2021

  Startbijeenkomst

  Het idee voor de Skillspaspoort is ontstaan! Vanuit de startbijeenkomst gaan we aan de slag met de pilot voor de studenten van de opleiding Steward/Stewardess.

Ready for
take-off