Learning Lab 15

Expertpool


Er is veel talent en ervaring in de luchtvaart, reisbranche en logistieke sector. Hier kunnen de studenten van het MBO College Airport en de Logistieke Vakschool veel van leren. Daarom onderzoeken we hoe we praktijkprofessionals beter kunnen betrekken bij het onderwijs.

Scroll verder

Centrale vraag

Hoe kunnen we de samenwerking met praktijkexperts nog beter inrichten, zodat zij een optimale bijdrage kunnen leveren aan ons onderwijs? 

Deelnemers

Voor dit Learning Lab werken we samen met alle opleidingen van het MBO College Airport en de Logistieke Vakschool. Luchtvaart Community Schiphol heeft een actieve rol, in het betrekken van experts uit de beroepspraktijk.  

01 Studenten

 • Alle studenten van MBO College Airport
 • Alle studenten van de Logistieke Vakschool
 • Alumni

02 Docenten

 • Erik de Vries (LCS)
 • Margreet Hak (LCS)
 • Marieke L'Ortye (HUB)
 • Bobby Rond (HUB)

03 Partners

 • JetSupport
 • KLM
 • ROC van Amsterdam - Flevoland
 • Royal Schiphol Group

De uitdaging

Samen opleiden voor de praktijk
Zowel vanuit het onderwijs als het bedrijfsleven is er een grote behoefte om goed samen te werken. Zo kan wat studenten leren op school naadloos aansluiten op het werk dat ze daarna gaan doen. De bijdrage van professionals uit de praktijk aan het onderwijs draagt daar sterk aan bij. Denk aan gastcolleges, rondleidingen op de werkvloer, of het aanleveren van projecten en challenges. Maar ook aan het bijpraten van docenten over praktijkontwikkelingen of het meedenken over de lessen.

Een pool vol experts
Momenteel heeft elke opleiding een eigen manier voor het zoeken en betrekken van praktijkexperts. Vaak is dit zeer afhankelijk van het netwerk van individuele docenten. Er is behoefte om dit slimmer op te zetten. Door een expertpool op te zetten waar alle docenten én studenten van kunnen profiteren. In dit Learning Lab onderzoeken we welke vorm dit moet hebben.

Updates

 • 18 mei 2022

  Brainstorm: hoe geven we expertpool vorm?

  Op basis van de inzichten gingen we vandaag verder met het bedenken van concrete oplossingen. Wederom waren er 6 docenten aanwezig, maar ditmaal schoven er ook een opleidingsmanager en twee gasten vanuit het bedrijfsleven (Royal Schiphol Group) aan.

  We gingen in twee groepen aan de slag met twee specifieke uitdagingen

  Uitdaging 1: hoe kunnen we het docenten makkelijker maken om experts in te zetten?

  Uitdaging 2: hoe kunnen we praktijkexperts een vast onderdeel laten zijn van de opleidingen?

  Er werden veel goede ideeën gedeeld. De belangrijkste conclusies:

  • Er is behoefte aan een database, professioneel, die voor iedereen benaderbaar is
  • Er is behoefte aan een online platform met bord á la supermarkt: “gevraagd, aangeboden”
  • ‘Geknutselde oplossingen’ zoals bijv. een Excel-bestand zijn al geprobeerd en werken niet, we hebben een gedegen platform nodig
  • Hiervoor is de vervolgstap om te onderzoeken welke platformen er al bestaan en door andere scholen worden gebruikt.
  • Er is behoefte aan hulp om de inzet van praktijkexperts per opleiding beter in te richten.
  • Er is behoefte om gastcolleges collegebreed te organiseren. Dit is een logistieke uitdaging. Vervolgstap is daarom contact met het roosterbureau en het MT.

 • 29 maart 2022

  Verkennend groepsgesprek met docenten

  We hebben een mooi aantal reacties gekregen op onze online vragenlijst. Dank aan alle opleidingsmanagers en docenten die hebben meegedaan!

  Conclusie is: er is zeker behoefte aan het beter organiseren van het betrekken van praktijkexperts.

  Om de resultaten nog beter te duiden, hebben we een groepsgesprek gevoerd met 6 docenten.
  Zo kwamen er vier belangrijke inzichten naar voren.

  1. De expertpool moet het makkelijk maken om zelf gastlessen in te plannen én om gastlessen in het lesprogramma passen:

  • Er is behoefte aan het integreren van gastlessen in de vaste lesprogramma’s van de opleidingen
  • Er is ook behoefte om daarnaast als individuele docent extra experts te kunnen benaderen voor uitwisseling/gastlessen/bedrijfsbezoeken/challenges/etc.

  2. De expertpool moet een breed aanbod aan experts hebben:

  • Er is behoefte vanuit alle opleidingen, dit vraagt om veel verschillende experts uit de diverse praktijk
  • Er is behoefte om makkelijk iemand met een specifieke expertise te kunnen benaderen (bijv. door zoekwoorden, filters)
  • Er zijn ook al veel experts binnen het college aanwezig, docenten met een expertise geven aan ook open te staan voor het geven van een gastles bij andere opleidingen

  3. De expertpool moet goed en zorgvuldig beheerd worden:

  • Er is enige terughoudendheid met het delen van eigen contacten, uit angst dat er niet goed mee wordt omgegaan door anderen
  • Om een lange en prettige samenwerking met experts op te zetten is het fijn dat zij op tijd worden gevraagd, ze goed geïnformeerd worden en niet worden overvraagd

  4. De expertpool kan allerlei soorten van uitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven faciliteren:

  • Er is naast gastlessen ook behoefte aan rondleidingen bij bedrijven, challenges/opdrachten voor studenten, meedenken over nieuw onderwijs en examens, docenten bijpraten over nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk

   

 • 15 februari 2022

  Onderzoek onder docenten

  We starten met een klein onderzoek onder alle opleidingsmanagers en docenten. Zo brengen we de huidige situatie in kaart en toetsen we welke behoefte er precies is als het om samenwerken met praktijkexperts gaat.

Ready for
take-off