05 Stage in de mix

Hoe ga je om met te weinig stageplekken door COVID-19? Wat kan nog en zijn er überhaupt nog wel stagemogelijkheden? In dit Learning Lab zie je hoe binnen House of Aviation aan een vernieuwende vorm van stages wordt gewerkt.

Scroll verder

Centrale vraag

De uitdaging die ‘Stage in de mix’ aangaat is een stage kunnen bieden aan studenten tijdens de uitzonderlijke situatie die door COVID-19 is ontstaan. De stagetekorten lopen immers dagelijks op.

De deelnemers

Veel MBO-studenten volgen opleidingen in beroepsgroepen die relevant zijn voor Royal Schiphol Group en alle dienstverleners op de luchthaven zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en beveiligingsbedrijven. Vanwege de huidige situatie hebben veel studenten weinig succes met het vinden van een geschikte stageplaats.

Binnen de pilot ‘Stage in de mix’ werken we nauw samen met Royal Schiphol Group en gaan we ‘piloten’ of het mogelijk is om de stage ‘Covid’-proof te maken zodat er een toekomstgericht stageconcept ontstaat dat, in potentie, door dienstverleners kan worden ingezet

01 Studenten

 • Opleiding steward/stewardess

02 Docenten

 • Bo van Paassen (Lab Host)
 • Stephan Evertse
 • Corina Vredenbregt
 • Thea Zaremba
 • Esther Beljaars
 • Anita Stolvoort-van den Dungen
 • Judesca Enthoven
 • Marlies Wambaca

03 Partners

 • Luchtvaart Community Schiphol
 • Royal Schiphol Group

De uitdaging

Stage in de mix zorgt voor een innovatieve manier van stagelopen, waarbij de oorspronkelijke stage wordt opgesplitst in twee delen. Het ene deel van de stage vindt plaats bij MBO College Airport en bestaat uit praktijksimulatie en een opdracht. Het andere deel van de stage vindt plaats op Schiphol, waar de studenten drie dagen per week praktijkervaring opdoen. Ook gaan ze in kleine groepen en onder begeleiding van een Schipholmedewerker aan de slag met een uitdaging die gekoppeld is aan hun opleiding, zogeheten ‘challenges’, voor twee dagen per week. Daarnaast krijgen de studenten een aantal masterclasses om de operatie en de context van de luchthaven beter te leren kennen. Thema’s zijn o.a. wildlife trafficking, crisiscommunicatie en duurzaamheid.

Ready for
take-off