Terug naar overzicht

Tool: Airplane Retrospective

De Airplane Retrospective is een methode om met het gehele team een samenwerking te evalueren. ‘Wat houdt ons tegen? en ‘Wat helpt ons vooruit?’ zijn de sleutelvragen in de retrospective. Zo breng je mogelijke verbeteringen in kaart. Je kan een retrospective inzetten aan het eind van een samenwerking, maar wij raden aan om ook met regelmaat tussendoor te evalueren.

Inzet
om (tussentijds) de samenwerking te evalueren
Duur
45 minuten
Nodig
Airplane Retrospective-template uitgeprint en post-its of digitaal via Miro
Deelnemers
Alle deelnemers in de samenwerking (student, docent en werkveld).
Airplane Retrospective - template

Stappen

 1. 01

  Bereid de review-bijeenkomst goed voor door de template te bekijken en uit te printen, na te tekenen of online in Miro klaar te zetten. Plan een bijeenkomst met alle teamleden van het liefst 1 uur, dan heb je voldoende tijd voor de inleiding en afronding. Zorg dat er één duidelijke facilitator is die de bijeenkomst voorzit.

 2. 02

  Start de review-bijeenkomst. De facilitator heet iedereen welkom en benoemt het doel van de sessie. Vertel eventueel kort over de huidige situatie van het project. Vraag of iemand nog iets kwijt wil voordat jullie goed kunnen beginnen met evalueren.

 3. 03

  Begin bij het vliegtuig in het midden waar ‘team’ staat. Laat iedereen op een post-it hun naam schrijven en een smiley tekenen die uitdrukt hoe degene zich op dit moment voelt in de samenwerking. Vraag iedereen één voor één de post-it op te plakken en kort toe te lichten.

 4. 04

  Wijs de groep op de luchthaven rechtsonder in de hoek. Waar vliegen jullie naartoe? Oftewel; wat is jullie doel als team? Laat de groep dit verwoorden en opplakken.

 5. 05

  Ga dan verder bij de parachute achter het vliegtuig. Leg de vraag voor aan de groep: ‘Wat houdt ons tegen?’. Ieder persoon schrijft het antwoord voor zichzelf op een post-it. Vraag iedereen één voor één de post-it op te plakken en kort toe te lichten. Vraag als facilitator door, bijv. ‘Kan je hier een voorbeeld van geven?’ of ‘Wanneer merk je dit en hoe?’.

 6. 06

  Verplaats de aandacht naar de wind voor de propellers. Stel de vraag: ‘Wat helpt ons vooruit?’. Vraag iedereen één voor één de post-it op te plakken en kort toe te lichten. Vraag wederom door en zorg dat iedereen gehoord wordt.

 7. 07

  Nu hebben jullie een overzicht van wat er goed gaat en minder goed gaat in de samenwerking. Een goed startpunt om nieuwe afspraken te maken. Vraag deelnemers om hier in 3 kolommen ideeën voor te plakken: ‘Waarmee moeten jullie starten?’, ‘Waarmee moeten jullie doorgaan?’ en ‘Waarmee moeten jullie stoppen?’.

 8. 08

  Laat de deelnemers de punten toelichten. Is er een actie nodig om dit op te pakken? Beschrijf meteen wat er moet gebeuren en wie dit gaat doen. Zo maak je een actielijst en zorg je dat er na de bijeenkomst ook echt verandering ontstaat.

Ready for
take-off