Terug naar overzicht

Tool: Design Challenge

Deze methode helpt om het uitgangspunt voor een Learning Lab scherp te krijgen door het formuleren van een design challenge. Welk probleem ga je tijdens het project oplossen? De methode werkt het best wanneer er al onderzoek is gedaan. Zo kun je de opgehaalde vraag van stakeholders meenemen.

Inzet
Beginfase van een Learning Lab
Duur
30-60 minuten
Nodig
Stiften, flip-over vellen of brownpaper
Deelnemers
2-30

Stappen

 1. 01

  Verdeel de groep afhankelijk van de grootte in twee- drie- of viertallen. Elk groepje zal 1 design challenge opstellen.

 2. 02

  Leg uit dat de design challenge de uitdaging van het project is. Deze formuleer je door het opstellen van een vraag die begint met ‘Hoe kunnen we..’ en probeer ‘.., zodat’ te verwerken om het probleem mee te nemen. Baseer de vraag op een belangrijk inzichten uit het onderzoek.
  Bijvoorbeeld: Een belangrijk inzicht was dat werknemers op Schiphol en studenten van MBO college Airport beide te weinig up-to-date kennis hebben over cybersecurity. Dan kan design challenge zijn: hoe kunnen werknemers en studenten samen kennis opdoen en bijhouden over cybersecurity, zodat de bedrijven op Schiphol goed beveiligd zijn tegen cybercrime.

 3. 03

  Daag elke groep uit om meerdere versies van de design challenge te maken, net zolang totdat de vraag volledig, scherp en helder geformuleerd is.

 4. 04

  Laat elke groep zijn beste design challenge ophangen. Lees ze één voor één voor. Laat iedereen ‘stil’ stemmen op de best geformuleerde vraag. Dit betekent dat er niet overlegd mag worden en iedereen zelf zijn/haar keuze opschrijft of plakt. Laat elke groep hun design challenge kort toelichten. Stem vervolgens nog een keer.

 5. 05

  Laat elke groep nu nog een keer een nieuwe design challenge opstellen aan de hand van de feedback en inzichten van de groep. Moedig vooral aan om van elkaar te ‘lenen’. Herhaal het proces totdat er een duidelijke winnaar uitkomt. Dit is de centrale uitdaging van jullie project!

Ready for
take-off