Terug naar overzicht

Tool: Probleemboom

Een probleemboom is een handig middel om met meerdere mensen een probleem in kaart te brengen. Samen krijg je inzicht in de oorzaken en gevolgen van de situatie. Het inzetten van de werkvorm helpt om gezamenlijk tot overeenstemming van het probleem te komen.

Inzet
Bij de inbreng van een nieuw idee of uitdaging
Duur
45 - 60 min
Nodig
Brownpaper/ flip over, stiften, post-its
Deelnemers
Vanaf 2 personen
Template Probleemboom

Stappen

 1. 01

  Print het probleemboom-template of teken een boom op een groot vel.

 2. 02

  Geef iedereen een moment om op een post-it het probleem op te schrijven en in het midden van de boom plakken. Neem alle post-its samen door. Kies samen de meest passende beschrijving.

 3. 03

  Welke oorzaken vormen de basis van dit probleem? Geef iedereen een moment om op post-its deze op te schrijven en bij de wortels van de boom te plakken. Bespreek ze en vul ze samen aan.

 4. 04

  Welke gevolgen kan dit probleem hebben? Geef iedereen weer een moment om deze op te schrijven. Plak samen de directe gevolgen dichtbij de stam van de boom en de verdere gevolgen bij de toppen van de takken.

 5. 05

  Kijk aan het einde nog een keer naar het basisprobleem. Klopt dit
  nog steeds? Mocht dit niet het geval zijn doe dan stap 2 opnieuw. Klopt het wel? Dan is je probleemboom klaar. Gebruik het als startpunt van je project en om de urgentie van het probleem te pitchen aan anderen.

   

  Bron:
  Concept7
  Kenniscentrum wetgeving juridische zaken

Ready for
take-off