Terug naar overzicht

Tool: Waarde Propositie Canvas

Dit canvas biedt houvast voor het uitwerken van een nieuw product, project of dienst. Gebruik het canvas samen met een team om nieuwe ideeën te bedenken aan de hand van gebruikersinzichten. Zo weet je zeker dat er aan gewerkt wordt aan een oplossing waar de doelgroep ook echt op zit te wachten.

Inzet
Bij het uitwerken van een nieuw product / dienst / project
Duur
30-60 minuten
Nodig
Het canvas (getekend of geprint) op een groot vel, post-its en stiften
Deelnemers
2-6 mensen
Waarde Propositie Canvas Waarde Propositie Canvas - voorbeeld

Stappen

 1. 01

  Begin met de rechterkant van het canvas: dit is het deel dat over je doelgroep gaat. Wie is de doelgroep? Bespreek dit met elkaar en beschrijf de doelgroep op 1 post-it. Je hoeft geen specifieke kenmerken als leeftijd of woonplaats te beschrijven, maar wel wat de groep mensen waarvoor je ideeën wilt bedenken bindt. Bijvoorbeeld: ‘Afstudeerders Luchtvaartdienstverlening’.

 2. 02

  Bedenk welke doelen jouw doelgroep heeft. Bijvoorbeeld: ‘Afstuderen, oriënteren op het beroepenveld, een netwerk opbouwen.’ Bedenk er samen zoveel mogelijk, schrijf ze op post-its en nummer ze van belangrijkst (1) naar minder belangrijk (2, 3, enz.). Plak ze rechts in de cirkel bij ‘Doelen’.

 3. 03

  Bedenk dan samen welke voordelen de doelgroep ervaart om hun doel te behalen. Wat motiveert ze? Wat helpt ze op weg? Bijvoorbeeld: ‘Duidelijke instructies van de opleiding’, ‘Contacten uit eerdere stages’, ‘Een passie voor de luchtvaart’. Schrijf alle voordelen op post-its en plak ze linksboven in de cirkel.

 4. 04

  Bedenk vervolgens welke pijnpunten de doelgroep ervaart bij het behalen van hun doel. Wat belemmert ze? Wat demotiveert? Bijvoorbeeld: ‘Te spannend om koud te netwerken’, ‘Slecht inzicht in eigen kwaliteiten’, ‘Geen begeleiding vanuit opleiding.’ Schrijf alle pijnpunten op post-its en plak ze linksonder in de cirkel.

 5. 05

  Nu is het tijd om jullie idee te verbeteren. Hebben jullie al een vorm voor een product, project of dienst bedacht, bijv. ‘Een nieuw lesprogramma’ of ‘Een online platform voor afstudeerstages’, schrijf dit dan links in het vak ‘Product / Dienst’. Hebben jullie nog geen concrete vorm bedacht, dan mag je dit ook vager beschrijven, bijvoorbeeld: ‘Hulp aan afstudeerders vanuit de opleiding.’

 6. 06

  Tijd om te brainstormen: begin linksboven bij ‘Voordeelverbeteraars’. Wat voor concrete onderdelen voor een product / project / dienst kunnen jullie bedenken om de voordelen van de doelgroep te versterken? Neem steeds een voordeel uit de doelgroep-cirkel en bedenk aan de hand daarvan ideeën. Bijvoorbeeld: ‘Een voorbeeldmail om naar stagecontacten te sturen’ of ‘Een online matchfunctie op basis van je interesses.’

 7. 07

  Ga verder met brainstormen in het onderste kader ‘Pijnverlichters’. Wat voor concrete onderdelen voor je product/project/dienst kun je bedenken om de pijnpunten van de doelgroep te verlichten? Neem steeds een nadeel uit de doelgroep-cirkel en bedenk aan de hand daarvan ideeën. Bijvoorbeeld: ‘Training in netwerken’ of ‘Een coach uit het werkveld die meedenkt.’

 8. 08

  Besluit samen welke ideeën het meest waardevol zijn om verder uit te werken. Test deze ideeën door ze aan de doelgroep voor te leggen. Zo komt er een eindproduct dat echt aansluit bij de doelgroep.

Ready for
take-off