Terug naar overzicht

Tool: Checklist Implementeren

Een belangrijke eerste stap in deze fase is om een helder beeld te krijgen van welke elementen er geïmplementeerd zouden moeten worden en in welke vorm. Deze checklist helpt om dit beeld scherp te krijgen.  

 

Inzet
In aanloop van de landing fase
Duur
30 min.
Nodig
Checklist Implementeren
Deelnemers
Learning Lab Host
Template Checklist Implementeren

Stappen

  1. 01

    Om te beginnen met de eerste stap uit de implementatiefase is het goed om even terug te gaan naar het “Startdocument”. Daarin staan een aantal voornemens waarvan nu te zien is wat daarvan gerealiseerd is en wat niet.

  2. 02
  3. 03

    Gebruik de checklist om te kijken naar het bereikte effect of de impact die er is gemaakt. Focus niet te veel op het van tevoren bedachte product. Het gaat er dus ook niet om het product een op een te implementeren in de staande organisatie maar om te onderzoeken welke aspecten die impact maken en hoe die aspecten een plek kunnen krijgen.

Ready for
take-off