Terug naar overzicht

Tool: groepsgesprek

Een groepsgesprek is een mooie vorm voor het delen van kennis en inzichten, maar kan ook gebruikt worden voor het bespreken van zorgen of knelpunten. Deelnemers kunnen elkaar feedback geven en verder op weg helpen. Het groepsgesprek kan op verschillende manieren ingericht worden. In de eerste stap lees je meer over deze manieren.

Inzet
Om te evalueren of als probleemoplossing
Duur
45 - 60 minuten
Nodig
Gespreksleidraad (zie Toolkit)
Deelnemers
1 Ambassadeur en 4 - 10 deelnemers
Template Groepsgesprek

Stappen

 1. 01

  Collegiale consultatie doel is, komen tot een oplossing van een probleem.

  Intervisie doel is, uitwisselen van gezamenlijke ervaringen en deze verdiepend bespreken om daarvan te leren en een verbeterslag te maken.

 2. 02

  Gebruik de gespreksleidraad of neem contact op met de HUB. Ze zullen je meenemen in het proces en ondersteunen bij de vormgeving.

 3. 03

  Bepaal wat je doel is voordat je start met het uitdenken van de sessie. Wat beoog je met de sessie te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan evalueren of als probleemoplossing. Maar denk ook na over met wie je in gesprek wil gaan?

 4. 04

  Nu het doel is bepaald kan het groepsgesprek worden uitgewerkt.

  a. Denk na over de invulling van de sessie; wat is de grootte van de groepsgesprekken? Wil je jouw groep verdelen over kleinere groepjes of niet?

  b. Hoeveel rondes wil je mensen met elkaar in gesprek laten gaan?

 5. 05

  Vervolgens werk je de gespreksleidraad uit, zodat je de gesprekken enigszins kan sturen. Gebruik daarvoor het format ‘Template Groepsgesprek’.
  Deze kan structuur bieden gedurende het gesprek en geeft een aanzet voor het opzetten van een gespreksleidraad.

Ready for
take-off