Terug naar overzicht

Tool: STAR interview

Om echt te weten waar de stakeholders een probleem ervaren moet je met ze in gesprek gaan. Een interview is een goed middel hiervoor. Hiermee kunnen je je aannames testen en omzetten in inzichten.  

Inzet
Initiatiefase. Kan in elke andere fase ingezet worden om je aannames te checken.
Duur
Min. 20 min. per gesprek. Totaal afhankelijk van het aantal gesprekken.
Nodig
Interview template, flip over, stiften, post-its
Deelnemers
2+ personen
Template STAR interview

Stappen

 1. 01

  UITVOERING: 

  Bereid de interview-sessie voor door een lijst met aannames voor je project om te zetten naar een korte vragenlijst. 

 2. 02

  Volg voor de vragenlijst de STAR-methode en stel vragen op over de Situatie van de gebruiker, de Taak die hij of zij wil uitvoeren, de Activiteiten van die taak en als laatste het Resultaat van de taak. 

   

  S 

   

  Situatie: 

  Wat was de situatie? 

  T 

   

  Taak: 

  Welke taken waren er? 

  A 

   

  Actie: 

  Wat deed jij precies en wanneer?  

   

  R 

   

  Resultaat: 

  Welk effect had dit?   

   

 3. 03

  Start het interview, volg hierbij losjes de vragenlijst. Stel vooral open vragen en probeer zo min mogelijk te sturen tijdens het interview. Noteer de antwoorden in de verschillende vlakken. 

  Gebruik voor het vastleggen het interview template. 

 4. 04

  Analyseer de interviews door alle interviewtemplates met elkaar te vergelijken. Maak een flipover met 4 kolommen, met daarin: achtergrond, 😃  en quotes. Schrijf op post-its aspecten uit de interviews en plak ze binnen deze categorieën. Welke post-it’s zijn dubbel?

  Is alles opgeschreven? Genereer uit alle post-it’s een top 3 met inzichten.  

 5. 05

  Zijn de aannames die je in het begin had gevalideerd of weerlegd? Weet je genoeg om een goede oplossing te bedenken? 

Ready for
take-off