Terug naar overzicht

Tool: STAR-Interview

Om echt te weten waar stakeholders een probleem ervaren moet je met ze in gesprek gaan. Een STAR-interview is hier een goed middel voor. Zo kan je aannames testen en omzetten in inzichten.

Inzet
Kan in elke fase ingezet worden om je aannames te checken
Duur
Minimaal 20 min. per gesprek
Nodig
Interview template, flip over, stiften, post-its
Deelnemers
1 vragensteller en 1 of 2 antwoordgevers
Template Interview

Stappen

 1. 01

  Bereid de interviewsessie voor door jouw aannames te noteren over degene die je gaat interviewen en het project. Een voorbeeld van een aanname: KLM heeft veel ervaring met cybersecurity of studenten raken snel afgeleid bij afstandsonderwijs.

 2. 02

  Zet jouw aannames om in vragen door het template met de STAR-vragen in te vullen. Probeer waar mogelijk vragen te stellen over een concrete ervaring die de geïnterviewde al heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld: een KLM medewerker die betrokken was bij een cyberaanval bij of een student die een digitale les heeft gevolgd. Vraag naar de Situatie van de gebruiker, de Taak die hij of zij wil uitvoeren, de Activiteiten van die taak en als laatste het Resultaat van de taak.

 3. 03

  Start het interview, volg hierbij losjes de vragenlijst. Stel vooral open vragen en probeer zo min mogelijk te sturen tijdens het interview. Noteer de antwoorden in de verschillende vlakken.

 4. 04

  Probeer meerdere interviews af te leggen over hetzelfde onderwerp. Bijvoorbeeld met meer organisaties die aan cybersecurity doen of meerdere studenten die ervaring hebben met afstandsonderwijs. Analyseer de interviews door alle STAR-templates met elkaar te vergelijken. Maak een flipover met 4 kolommen: 1. achtergrond, 2. ☺︎, ☹️ en 4. quotes. Schrijf op post-its aspecten uit de interviews en plak ze binnen deze categorieën. Welke post-it’s zijn dubbel?

 5. 05

  Is alles opgeschreven? Genereer uit alle post-it’s een top 3 met inzichten.

 6. 06

  Zijn de aannames die je in het begin had gevalideerd of weerlegd? Weet je genoeg om een goede oplossing te bedenken?

   

  Bron: Concept7

Ready for
take-off