03 Learning Lab

#StayEducated!

De coronacrisis zorgt ervoor dat we noodgedwongen onderwijs op afstand moeten inrichten. We moeten nieuwe manieren van onderwijs en training uitvinden om te zorgen voor een groot leerrendement.
Scroll verder

Centrale vraag

Hoe kunnen we optimaal lesgeven op afstand en op een prettige manier leren op afstand?

Deelnemers

De coronacrisis zorgde ervoor dat we versneld onderwijs op afstand moeten inrichten. Binnen MBO College Airport zijn er direct initiatieven opgestart om docenten te ondersteunen in lesgeven op afstand. Dit Learning Lab is er om de geleerde lessen vast te leggen, digitale didactiek verder te onderzoeken en verbinding te leggen met het bedrijfsleven. Deelnemers en betrokken zullen tijdens het vormgeven van dit Learing Lab veranderen.

01 Studenten

 • Alle studenten
 • MBO college Airport

02 Docenten

 • Erik Meuwsen (Lab Host)
 • Daniël Snijders Blok (Lab Host)
 • Merel Schenk (HoA HUB)
 • Ivo van Oosterhout (Team HulpopAfstand)
 • Alle docenten
 • MBO college Airport

03 Partners

 • Luchtvaart Community Schiphol

De uitdaging

De coronacrisis zorgt ervoor dat we noodgedwongen onderwijs op afstand moeten inrichten. Zowel docenten, studenten als werkgevers moeten nieuwe manieren van onderwijs en trainen uitvinden. We moeten werken met nieuwe digitale middelen, werkvormen en tools. Er wordt geleerd door te dóén, maar ook gezocht naar manieren om de didactische kwaliteit te verbeteren. Want hoe zorg je voor een groot leerrendement bij leren op afstand?

Remote learning

Binnen MBO college Airport zijn er direct initiatieven opgestart om docenten te ondersteunen bij het lesgeven op afstand. Dit Learning Lab is er om de geleerde lessen vast te leggen, digitale didactiek verder te onderzoeken en verbinding te leggen met het bedrijfsleven. Zo kunnen we opleidings- en organisatieoverstijgend leren over remote learning, voor optimaal onderwijs tijdens de coronacrisis én daarna.

Updates

 • 20 december 2021

  #StayEducated afgerond!

  We hebben met elkaar veel nieuwe digitale middelen, werkvormen en tools ontdekt. De geleerde lessen nemen we mee in MBO College Airport. Hiermee is dit Learning Lab met succes afgerond!

 • 29 april 2021

  Is Gamificatie een onderdeel binnen het onderwijs?

  Naar aanleiding van een #StayEducated sessie over gamificatie is er veel interesse gebleken over dit onderwerp vanuit de medewerkers van MBO College Airport. Het Gamification Café is ontstaan. Er zijn 3 sessies georganiseerd (inspiratiesessies, workshops & werksessies) over Gaming als Leermiddel, Gedragsverandering door games & verslavende games.
  Samen met 50 deelnemers gaat #StayEducated aan de slag tijdens deze inspirerende sessies.

 • 07 maart 2021

  Gastsprekers bij de online-sessies

  Vanuit #StayEducated worden geregeld sessies gegeven over innoverende onderwerpen met betrekking tot het onderwijs en de veranderingen hiervan. Naast de sessies die georganiseerd worden door de leden uit het #StayEducated team, worden er ook gastsprekers aan het woord gelaten in een persoonlijke sessie.

  • Executieve Functies o.l.v. Jorinde Hildebrand
  • Cybersecurity o.l.v. Maria Genova
 • 16 februari 2021

  Howard Komproe met Presentatievaardigheden

  In Februari heeft Howard Komproe workshops laten verzorgen in het kader van presentatievaardigheden. Docenten konden aan de slag om samen met een cabaretier hun presentatievaardigheden te verbeteren. Na de zomervakantie zal hier nog een traject voor starten.

 • 02 februari 2021

  De #StayEducated-Glossy

  #StayEducated heeft vanaf de start van het Learning Lab nieuwsbrieven gepubliceerd en tips gegeven voor intern en externe gebruikers. Al deze nieuwsbrieven en tips zijn gebundeld in een zogeheten ‘Glossy’.  #StayEducated heeft 2 versies gepubliceerd. Glossy-1 bevat alle nieuwsbrieven die er zijn verstuurd vanuit #StayEducated. Glossy-2 bevat allerlei handige tips/tricks die inzetbaar zijn voor medewerkers van MBO College Airport maar ook handig zijn voor externe partijen.

  Klik op de covers van de glossy’s om ze online te bekijken.

 • 20 november 2020

  Het team is uitgebreid

  #StayEducated blijft ontwikkelen en zo ook het team achter de ontwikkelingen.
  Welkom Mandy van der Waal (Bureau Studentenzaken) & Roy Belhout (Eduarte Loket).

 • 13 augustus 2020

  #StayEducated op YouTube

  Leren op een innovatieve manier op het MBO College Airport? Hoe werkt dat in de praktijk. In de verschillende video’s is te zien op welke manier en met welk doel #StayEducaed inzet. Ontdek wat er tot nu toe gerealiseerd is!

 • 12 juni 2020

  Interne ROCvA site - Les op Afstand

  Er is een interne RocvA site  – Les op Afstand gelanceerd! We werken eraan om dit ook  extern toegankelijk te maken. Vanaf heden is de groep Hulp op Afstand onderdeel van House of Aviation, onder de noemer: Learning Lab, Les op Afstand. Vrijdag is de website tijdens de dagafsluiting gepresenteerd en kritisch bekeken (DagafsluitingGemist om het terug te zien). We willen hiermee een platform bieden waar iedereen beschikking heeft tot de benodigde informatie en hulpmiddelen omtrent het lesgeven en leren op afstand. 

  Wat kun je op de website vinden:
  • Links naar de sites ‘Les op Afstand en Leren op Afstand’ van de Dienst ICT, alsmede de hulpsite van online examineren
  • Handige Tools & Instructies
  • Dagafsluiting gemist? (kijk het hier terug)
  • Nieuwsbrieven. Nieuwtjes & Newsfeed
  • Agenda aankomende dagafsluitingen
   
  Wat komt er nog aan:
  • Informatie over aanschaffen licenties, en welke er beschikbaar zijn
  • Op maat workshops aanvragen
  • Op maat instructievideo’s aanvragen (omtrent technische handelingen, zoals: Teams, Outlook, etc.)
  • Bibliotheek met materiaal wat door docenten is ontwikkeld (sharing=caring)
 • NEWS ‐ 19 mei 2020

  Meetup no.1

  De eerste Meet up van House of Aviation was een feit op donderdag 23 april 2020, met docenten uit verschillende teams bespraken we hoe iedereen de lessen op afstand heeft vormgegeven op zowel didactisch als organisatorisch gebied. We hebben gedeeld hoe wij als docenten van elkaar kunnen leren en hoe de teams elkaar kunnen inspireren. […]

  Lees meer
 • 16 april 2020

  HoA Meetups

  Door het plotselinge digitale werken ontstaat de behoefte aan onderlinge verbinding en kennisuitwisseling. House of Aviation organiseert daarom de komende tijd meerdere HoA Meetups. We nodigen docenten, opleidingsmanagers, studenten en het bedrijfsleven uit om digitaal in dialoog te gaan. In iedere meetup staat een ander actueel onderwerp centraal binnen het thema ‘les op afstand’, zoals onderwijsritme, online beoordelen en peer-to-peer samenwerken.

  Het doel is om leerervaringen te delen, te verbinden en gezamenlijk eerste stappen richting de toekomst te zetten. De opbrengsten van de Meetups worden gedeeld en vormen mogelijk aanleiding voor actie binnen dit Learning Lab of verder onderzoek binnen een nieuwe Learning Lab.

 • 10 april 2020

  Hulp bij les op afstand - Nieuwsbrieven week 4

  In de vierde week van lesgeven op afstand, lijkt iedereen steeds meer zijn draai te hebben gevonden.
  De focus verschuift langzaam van de basis op orde krijgen naar het verbeteren van de kwaliteit van de lessen.
  Daarvoor is behoefte ophalen en kennisdelen heel belangrijk. Daarom weer 3 handige nieuwsbrieven:

  Nieuwsbrief 14: Online toetsen

  Nieuwsbrief 15: Activerende werkvormen

  Nieuwsbrief 16: Mix van lesvormen

 • 03 april 2020

  Hulp bij les op afstand - Nieuwsbrieven week 3

  De derde week waarop MBO college Airport les op afstand geeft is alweer voorbij. Ook deze week zijn er weer nieuwsbrieven gedeeld.
  Lees ze hier terug:

  Nieuwsbrief 9: Behoeften inventariseren

  Nieuwsbrief 10: Connectie met het bedrijfsleven

  Nieuwsbrief 11: Tussenstand behoeften inventarisatie

  Nieuwsbrief 12: Gezamenlijke dagafsluiting

  Nieuwsbrief 13: Kennisdeling

 • 01 april 2020

  Enquêteonderzoek Practoraat x House of Aviation

  House of Aviation zet in samenwerking met het Practoraat een onderzoek op. Er wordt een enquete uitgestuurd naar docenten en studenten. We halen op welke verschillende manieren van lesgeven de opleidingen en docenten nu gebruiken. Ook onderzoeken we hoe het lesgeven en les krijgen op afstand wordt ervaren. Zo krijgen we inzicht in wat we nu van elkaar kunnen leren en wat we mee willen nemen naar de toekomst.

 • 27 maart 2020

  Hulp bij les op afstand - Nieuwsbrieven week 2

 • 25 maart 2020

  Ervaring van teamlid HulpopAfstand

  “Ik heb vandaag mijn eerste hulp op afstand afspraak gehad. In het begin was ik een beetje nerveus omdat ik dacht dat ik mijn collega’s niet goed zou kunnen helpen of niet zou begrijpen waar ze tegen aanlopen. Dat bleek allemaal helemaal niet waar ze zijn. Ik heb uiteindelijk genoten van het contact die ik heb gehad en veel voldoening gehaald uit het feit dat ik iemand heb kunnen helpen.’’

 • 20 maart 2020

  Hulp bij les op afstand - Nieuwsbrieven week 1

  Er is een nieuwsbrief in het leven geroepen om tips en ervaringen rondom lesgeven op afstand te delen.
  Lees hier de edities van week 1:

  Nieuwsbrief 1: Online lesgeven met Microsoft Teams

  Nieuwsbrief 2: Effectief thuiswerken

  Nieuwsbrief 3: Tips voor Microsoft Teams

 • 18 maart 2020

  Ervaring van een docent

  “Ik heb vandaag mijn 1e online les gedraaid. Het was eigenlijk de bedoeling dat we aan de slag
  zouden gaan met de Engelse taal, maar ik vond het veel interessanter om met de studenten in gesprek
  te gaan over online lessen. De studenten hebben sinds woensdag al enkele tests en SLB sessies gehad.
  Naar aanleiding hiervan hebben ze van mij de vraag gehad wat de studenten vinden van online les
  volgen, welke verwachtingen en behoeftes ze hebben, waar ze positief verrast over zijn en waar er
  ruimte is voor verbetering. De visie van docenten op online onderwijs is een mooi beginpunt, maar de
  input van de student is essentieel voor de vormgeving van online/digitaal onderwijs.”

 • 16 maart 2020

  Roadmap Hulp op Afstand

  Team Hulp op Afstand heeft de stappen voor de komende periode uitgewerkt.

  Eerst zal de basis worden ingericht, de blauwe stappen: faciliteren van hardware en software, zorgen dat iedereen hier mee kan werken, teamoverleggen en lessen digitaal laten plaatsvinden. Vervolgens wordt het onderwijs verder ingericht, de rode stappen: de kwaliteit van lessen op afstand verbeteren, het leerrendement optimaliseren en plaatsonafhankelijk summatief en formatief toetsen.

 • 13 maart 2020

  Team Hulp op Afstand

  Direct na het aankondigen van de coronamaatregelen zijn er binnen MBO College Airport personeelsleden opgestaan om samen het Hulp op Afstand Team te vormen. Met handleidingen, uitlegfilmpjes, een Microsoft Teamsomgeving en persoonlijke afspraken staan zij alle docenten bij om lesgeven op afstand zo snel en goed mogelijk in te richten.

Ready for
take-off