Terug naar overzicht

Tool: Review & Retrospective

Een review en een retrospective zijn bijeenkomsten om je project te evalueren uit de werkmethode Scrum. De review gaat in op de inhoud en het resultaat van het project. De retrospective gaat in op het proces en de samenwerking. Voor House of Aviation hebben we de twee elementen samengevoegd in één bijeenkomst. Deze wordt gedurende een Learning Lab met regelmaat georganiseerd om iedereen te betrekken en het project samen bij te sturen.

Inzet
Gedurende het samenwerken in een Learning Lab
Duur
1,5 – 2 uur
Nodig
Grote vellen papier, stiften, post-its, review template
Deelnemers
Alle deelnemers (student, docent en werkveld)
Template Schooljaar Journey Review Template Reviewbijeenkomst Hand-out Review

Stappen

 1. 01

  Bereid de review en retrospective bijeenkomst goed voor samen met je thema lead of de Hub. Bekijk het template en maak vooraf iemand verantwoordelijk voor de notulen. Zorg ervoor dat iedereen van tevoren op de hoogte is van het belang en het doel van de bijeenkomst.

 2. 02
  Introductie

  Check in
  • Terugblik startdocument: Bekijk het startdocument met elkaar en benoem de doelstellingen van het Learning Lab.
  • Inhoud bijeenkomst en tijdspad bespreken: Bespreek wat de onderdelen ‘Review’ en ‘Retrospective’ inhouden en leg uit wat het verschil is.

 3. 03
  Review

  Het is belangrijk om de gemaakte (deel)producten van een Learning Lab tussentijds te evalueren. Samen met het team stel je vast op welke momenten jullie dit doen. Het einde van een Scrum Sprint is hier ideaal voor. Als start van de bijeenkomst presenteert het team waaraan zij gewerkt hebben. Alle betrokkenen geven feedback op de inhoud. Zorg dat al deze feedback goed wordt vastgelegd in het template.

  Werkwijze
  • Het team presenteert de resultaten: wat is er tot nu toe bereikt?
  • Alle andere aanwezigen reageren: waar zijn ze tevreden over en waarover niet?
  • Bepaal samen welke Learning Lab doelstellingen behaald zijn en welke nog niet.
  • Bespreek de knelpunten voor de komende periode: wat moet er gebeuren om alle doelstellingen te behalen?
  • Bespreek de actiepunten voor de komende periode: aan welk doel gaan jullie werken?

  Opbrengst
  Een gedeeld begrip van de vooruitgang en afspraken over de verbetering van het product, de dienst of het project.

 4. 04
  Retrospective

  Los van de inhoud is het ook goed om te reflecteren op de samenwerking en het proces. Het doel van de retrospective is het versterken van het teamgevoel en het verbeteren van de communicatie. Benadruk wat er al goed gaat en spreek concrete verbeterpunten af.

  Werkwijze
  • Hang 3 grote vellen papier op in de ruimte met daarop de volgende teksten: Werkt goed, Werkt een beetje, Werkt niet.
  • Geef alle deelnemers eerst een moment op zelf hun bevindingen op post-its te schrijven. Laat ze deze vervolgens op de 3 vellen plakken.
  • Bespreek de post-its in de groep. Zorg dat deze uitkomsten ook worden genotuleerd in het format.

  Opbrengst
  Afspraken over het verbeteren van het proces: samenwerking studenten en student-docent, werkhouding, processen tijdens de ‘lessen’, de manier van lesgeven, de faciliteiten.

 5. 05
  Afronding

  • Vat beknopt de resultaten en afspraken van de bijeenkomst samen
  • Check-out: iedereen vertelt in 1 woord of 1 zin wat hij/zij van de bijeenkomst vond

Ready for
take-off