Terug naar overzicht

Tool: Startbijeenkomst

Samen met één van de themaleads ga je een startbijeenkomst organiseren. Nodig alle stakeholders uit om een goede basis te leggen voor het Learning Lab. Tijdens de bijeenkomst stel je samen de probleemstelling en doelen van het Learning Lab op. Daarnaast is het voor het succes van de Learning Lab essentieel dat de stakeholders goed betrokken zijn en voelen dat hun bijdrage belangrijk is.

Inzet
Voor de start van een Learning Lab
Duur
2 tot 4 uur
Nodig
...
Deelnemers
Alle betrokkenen (Studenten, docenten, bedrijfsleven)
Leidraad startbijeenkomst

Stappen

 1. 01

  Bereid de startbijeenkomst goed voor en zorg ervoor dat iedereen van tevoren op de hoogte is van de doelstelling van de bijeenkomst.

 2. 02
  Introductie

  Het is goed om aan het begin van de bijeenkomst de context te scheppen door uit te leggen wat House of Aviation is. Doe dit kort (max. 3 min.). Het onderwerp van het Learning Lab is de reden dat iedereen bij elkaar is, dus daar draait het om.

 3. 03
  Kennismaken

  Wie zijn er aanwezig? Waarom zijn deze mensen aanwezig? Gebruik een actieve werkvorm om elkaar te leren kennen. Afhankelijk van de groepsgrootte kan de groep in kleinere groepen opgesplitst worden. Zorg in dat geval voor genoeg begeleiders en deel de verschillende opbrengsten vervolgens met elkaar.

  Tools:
  Check-in
  Kennismaken op een Rij
  Kennismaken adhv object

 4. 04
  De uitdaging scherp krijgen

  Wat is het probleem dat we willen oplossen? Welke impact wil het Learning Lab maken? Wat voor waarde gaat het Learning Lab toevoegen? Welke stappen gaat het Learning Lab zetten om dat te bereiken? Het doel van de bijeenkomst is om samen de probleemstelling en doelen van het Learning Lab te formuleren. Gebruik hiervoor actieve werkvormen en zorg dat iedereen zijn of haar bijdrage doet.

  Tools: 

  5 x Why 5WH1 Probleemboom Design Challenge Ideeën schetsen Collective Mind Mapping Brainstorm (rules) Waarde Propositie Canvas
 5. 05
  Afronden

  Hoe nu verder? Wie zet welke concrete vervolgstappen? Wanneer komen we weer bij elkaar? Hoe houden we elkaar op de hoogte? Voor het succes van het Learning Lab is het van belang dat de verwachtingen goed zijn afgestemd. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Haal op wat de behoefte zijn en maak hier afspraken over. Maak geen afspraken die onrealistisch zijn om na te komen. Sluit de bijeenkomst af met een check-out: iedereen deelt kort (in 1 woord, in 1 zin) wat hij of zij van de bijeenkomst vond.

Ready for
take-off