House of Aviation tijdens en na corona

Het coronavirus heeft een enorme impact op de luchtvaartsector en het luchtvaartonderwijs. De vraag om een wendbare organisatie is hierdoor urgenter dan ooit. Ook House of Aviation staat met nieuwe initiatieven klaar voor de uitdagingen van dit moment. House of Aviation had bij aanvang de ambitie om een cultuuromslag te faciliteren naar wendbaar beroepsonderwijs zodat […]
Scroll verder

Het coronavirus heeft een enorme impact op de luchtvaartsector en het luchtvaartonderwijs. De vraag om een wendbare organisatie is hierdoor urgenter dan ooit. Ook House of Aviation staat met nieuwe initiatieven klaar voor de uitdagingen van dit moment.

House of Aviation had bij aanvang de ambitie om een cultuuromslag te faciliteren naar wendbaar beroepsonderwijs zodat het kan meebewegen met de ontwikkelingen in het beroepenveld en de maatschappij. Door innovatief onderwijs in co-creatie en in de context van de luchthaven ontwikkelen studenten en medewerkers de skills om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen.

Gedwongen transformatie
Hoewel in de oprichting het uitgangspunt al was om een beweging in gang te zetten die het mogelijk maakt om continu met verandering om te kunnen gaan, hadden we de impact dat het coronavirus op de luchthaven en het onderwijs heeft niet voorzien. Waarbij we oorspronkelijk in wilden zetten op geleidelijke verandering worden we nu met een gedwongen transformatie geconfronteerd. Een veranderende arbeidsmarkt wordt zichtbaarder dan ooit tevoren en het onderwijs wordt op zowel didactisch als organisatorisch gebied uitgedaagd.

Deze situatie is de ultieme uitdaging voor de wendbare organisatie die House of Aviation voor ogen heeft. Een organisatie waarin het onderwijs samen met bedrijven en studenten optimaal meebeweegt. Op verschillende gebieden worden enorme stappen gezet om het primaire proces draaiende te houden. En hoe contra-intuïtief dit ook mag klinken, zien we als House of Aviation het belang om ook alvast vooruit te kijken. Het is belangrijk om in dialoog te blijven over hoe we om kunnen gaan met het plotseling veranderde toekomstperspectief en te reflecteren op wat het nieuwe normaal na corona betekent.

Rol House of Aviation
We zien voor House of Aviation een belangrijke functie in het faciliteren, delen en vastleggen van de leerervaringen in deze periode. Zodat wat er nu geleerd wordt ook in de toekomst van waarde kan zijn. En dat we alle ‘olifantenpaadjes’ die nu ontstaan bestendigen in ons denken, organiseren en doen.

Vraagstukken gezamenlijk met student, docent en bedrijfsleven oppakken is nu misschien nog wel belangrijker dan ooit. Omdat we in een uitzonderlijke situatie zitten kunnen we nog minder op onze aannames vertrouwen. Tegelijkertijd is de realiteit dat de nadruk nu ligt op de waan van de dag. House of Aviation zal juist nu in verbinding moeten blijven in deze nieuwe realiteit. Door aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen die er nu spelen, kan er een vertaalslag gemaakt worden naar de toekomst.

De komende tijd zullen wij ons vooral hierop richten. Sommige Learning Labs zullen om praktische of financiële redenen tijdelijk on hold komen te staan. Andere ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling terecht gekomen zoals bijvoorbeeld de programmalijn Digitale Luchthaven. Ook zien we door de plotseling digitale werkomgeving de behoefte ontstaan aan extra aandacht op onderwerpen als onderlinge verbinding en kennisuitwisseling. Binnen de programmalijn Integrale Luchthaven zullen hier Learning Labs voor worden opgestart. De oorspronkelijke vorm waarbij altijd studenten, docenten en bedrijfsleven vertegenwoordigd moeten zijn bij de start van een Learning Lab zullen we in deze periode soms loslaten, maar dat neemt niet weg dat de lerende mens centraal blijft staan en in een later stadium de stakeholders weer samen op gaan trekken.

Next steps

Een aantal initiatieven waar we nu naast onze reguliere activiteiten mee starten:

  • Open digitale Meet up’s organiseren rondom actuele thema’s.
  • De toolkit uitbreiden met digitale tools. De behoefte aan tools wordt in samenspraak met het Online HulpopAfstand Team opghaald. Voorbeelden: Opnemen van video’s van lesmateriaal, sociale aspect digitaal lesgeven, virtueel faciliteren van bijeenkomsten, vergaderingen en workshops, etc.
  • Programma’s opzetten rondom digitale weerbaarheid.
  • I.s.m. Practoraat onderzoek naar ontwikkelingen en ervaringen rondom leren en werken op afstand inrichten.

Het laatste nieuws

KLM Cityhopper aan boord met duurzaamheid

Lees meer
1 juni 2023

Studenten aan het woord over ‘duurzaamheid’

Lees meer
22 december 2022

Studenten aan het woord over ‘sociale innovatie’

Lees meer
22 december 2022

Eigen elektrisch vliegtuig voor ROC van Amsterdam

Lees meer
20 december 2022
Groepsfoto opening lokaal Schiphol

MBO College Airport opent eigen leslokaal op Schiphol

Lees meer
18 oktober 2022
Aviation Opertors Viggo

Viggo en MBO College Aiport leiden samen dé Aviation Operators van de toekomst op

Lees meer
30 juni 2022
Ontvangst HoA event

Geslaagd HoA event over samenwerken aan onderwijs- innovatie

Lees meer
15 juni 2022
Philip Mol opent Airport Lounge

Airport Lounge feestelijk geopend

Lees meer
19 april 2022

Voortgang van De Lounge

Lees meer
8 november 2021

Interview met een van onze studenten.

Lees meer
1 november 2021

Virtueel sleutelen aan de nieuwste vliegtuigmotoren? Dat kan!

Lees meer
3 juni 2021

Toolkit helpt nu ook bij zachte landing

Lees meer
9 april 2021

LCS Session - House of Aviation

Lees meer
5 februari 2021

Dit is HoA!

Lees meer
10 december 2020

Onderzoek Leren & Werken op Afstand

Lees meer
27 oktober 2020

Vernieuwende stageplekken op Schiphol

Lees meer
15 oktober 2020

Nieuwsvideo

Lees meer
1 september 2020

Meetup no.1

Lees meer
19 mei 2020

HoA interview INTO business Haarlem

Lees meer
8 april 2020
Bekijk nieuws
Ready for
take-off